Moudrá sova
Školská rada

Dne 1.1.2006 začala na naší škole pracovat Školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada schvaluje různé dokumenty, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, podává podněty a oznámení ředitelice školy, zřizovateli apod.

Naše Školská rada má 9 členů, kteří jsou voleni na 3 roky.


Složení školské rady:

za zákonné zástupce

p. Ivana Jechová

p. Petr Šopejstal - předseda

p. Zdeňka Reinlová

                  

za pedagogické pracovníky

Ing. Dagmar Adamovičová

Mgr. Ivana Vaníčková
Mgr. Michaela Burešová

 

za zřizovatele

p. Zdeněk Janský

p. Jan Pučil

p. Anita Voslařová


Pokud budete chtít cestou školské rady sdělit své náměty, připomínky či okruhy k řešení, můžete k tomuto využít nově zřízený emailový kontakt: skolskarada.hroznetin@seznam.cz (Petr Šopejstal, předseda ŠR).