Moudrá sova

Akce v květnu

VÁŽENÍ RODIČE,
Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ POTŘEBUJEME ZNÁT POČET ŽÁKŮ, KTEŘÍ BUDOU NAVŠTĚVOVAT NAŠI ŠKOLNÍ DRUŽINU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020.
U PANÍ VYCHOVATELKY ČI U VEDENÍ ŠKOLY SI VYZVEDNĚTE ZÁPISOVÝ LÍSTEK, KTERÝ VYPLŇTE A DO 7. 6. 2019 ODEVZDEJTE. PŘIHLÁŠENÍ JE ZÁVAZNÉ.

Děkuji
Diana Jubánková

Projekt Obědy do škol

Naše škola se zapojila do projektu Obědy do škol. Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s krajskými úřady a Magistrátem hl. města Prahy nabízí pomoc rodičům, kteří pobírají dávky hmotné nouze a nemají dostatek peněz na to, aby zajistili svým dětem stravování ve školních zařízeních. 

Podmínky pro získání a udržení podpory:

  • dítě ve věku 3 – 15 let,
  • dítě má nárok na příspěvek na živobytí v období potvrzování cílové skupiny Úřadem práce (patří do okruhu společně posuzovaných osob pro příspěvek na živobytí),
  • škola, kterou dítě navštěvuje, je zapojena do projektu,
  • dítě musí poskytnutou stravu konzumovat přímo v jídelně školy; každé porušení školní docházky dítěte musí být řádně omluveno.

Proces získání podpory:

  • zákonný zástupce podepíše na ÚP ČR Potvrzení o zapojení do Operačního programu potravinové a materiální pomoci,
  • zákonný zástupce navštíví školské zařízení, kde podepíše souhlas se zapojením dítěte do stravování 

Vyzývám zákonné zástupce, kterých se to týká, aby neváhali a zašli si na Úřad práce, kde vyplní příslušný formulář a jeho dítě bude mít po celý příští školní rok obědy zcela zdarma. 

2. 5. 2019
Fotografování žáků 1. – 9. ročníku

6.  a 7. 5. 2019
Ředitelské volno

9. 5. 2019
Knihovna Hroznětín - žáci 3. ročníku

9. 5. 2019
Školní kolo přírodovědné soutěže - 4. a 5. ročník
(6 žáků postoupí do okresního kola, které se koná 16. 5. 2019 na ZŠ v Nejdku)

10. 5. 2019 - pro nemoc odloženo
Beseda s Policií ČR - dopravní výchova
1. ročník - 2. vyučovací hodina
2. ročník - 3. vyučovací hodina
3. ročník - 4. vyučovací hodina

13. 5. 2019
Pořad pro maminky ke Dni matek  - od 16. 00 hodin, v jídelně školy; žáci 1. a 2. ročníku, školní družina

17. 5. 2019
Exkurze Praha - žáci 7. - 9. ročníku

20. 5. 2019 
Návštěva žáků 4. a 5. ročníku ze ZŠ Merklín

21. 5. 2019 
Návštěva žáků z Falkensteina

24. 5. 2019
Keramická pec - žáci 4. a 5. ročníku; 5. ročník po skončení akce - Spaní ve škole

Vzhledem k malému počtu přihlášených zájemců bude ve dnech ředitelského volna (6. 5.  a 7. 5. 2019) školní družina uzavřena.

 

Dne 13. 5. 2019 uskutečnili žáci 1., 2.ročníku a žáci ze ŠD krátký program pro maminky k jejich svátku, tedy ke Dni matek. Dívky a chlapci recitovali básně, zpívali písničky a pobavili rodiče i milým tanečkem. Na závěr vystoupení byla rozdána ručně vyráběná přáníčka, ve kterých žáci vyjádřili úctu a lásku. Maminkám se líbila nejen přáníčka, ale také celý program, který byl zakončen velkým potleskem.
(p.
Růžičková)

Ve středu 15. 5. 2019 proběhl již 23. ročník celonárodní sbírky Český den proti rakovině 2019. Téma letošní sbírky organizátoři zvolili „Prevence nádorových onemocnění plic“. Žáci 9. ročníku naší školy se sbírky zúčastnili, prodávali kytičky měsíčku lékařského a pomohli tak dlouhodobému programu prevence nádorových onemocnění Ligy proti rakovině Praha. Děkujeme.
(p. Adamovičová)

Naši žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili soutěže Mladý zahrádkář. Školní kolo proběhlo na naší škole 9. 5. 2019. Ze školního kola bylo vybráno 6 žáků, kteří se zúčastnili kola krajského. Krajské kolo soutěže se konalo 16. 5. 2019 v Nejdku. Za naši školu soutěžili K. Jati, N. Jurášová, M. Farkašová, V. Voslař, D. Kosina a Z. Heřmánek. Nejprve bylo třeba prokázat znalosti v poznávání rostlin a pak následoval test znalostí o rostlinách. V silné konkurenci 25 soutěžících se v kategorii A 4.- 6.ročníků umístil Vítek Voslař na úžasném 3. místě a Kristýnka Jati na 4. místě se ztrátou 2 body na třetího. I dalším členům našeho týmu patří gratulace a poděkování za umístění ve středu soutěžního pole a reprezentaci školy. Bylo vidět, že příprava se vyplatila.
(p. Ambrožová)

INFORMACE PRO ŽÁKY 6. - 9. ROČNÍKU A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE OHLEDNĚ ORGANIZACE DNE 21. 5. 2019, KDY K NÁM PŘIJEDOU ŽÁCI Z FALKENSTEINA
6. a 7. ročník
Výuka upravena, začíná v 8:55. Konec je mezi 15:00 – 16:00. Žáci budou potřebovat sportovní obuv na vycházku, psací potřeby a sešit na zápisky. Pokud žák nechodí na obědy do školní jídelny, přinese si kromě svačiny a pití i oběd z domova (nebo větší svačinu).
8. a 9. ročník

Celý den nebude probíhat běžná výuka, žáci budou přítomni na společném programu s německými žáky. Výuka bude probíhat od 08:00, předpokládaný konec mezi 15. – 16. hodinou. S sebou psací potřeby, svačinu a oblečení na turistiku v okolí školy.

Žáci 7. až 9. ročníku a někteří žáci žákovského parlamentu 4. a 5. ročníku naší školy v pátek 17. 5. 2019 vyjeli na výlet do Prahy. Společně navštívili sídlo Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kde nejprve shlédli dokument o historii Poslanecké sněmovny a  poté následovala prohlídka budovy s odborným výkladem.

Druhou částí pobytu byla návštěva sportovního střediska Jump Arena Zličín, kde si všichni společně zařádili v rozlehlých prostorách sportovního parku.
(p. Adamovičová)

 

V pondělí 20. 5. 2019 navštívili naši školu žáci z merklínské školy. Sešli se společně se čtvrťáky ze ZŠ Hroznětín v Městském společenském centru, kde shlédli dokumentární film o Hroznětíně. Páťáci se pak zúčastnili hodiny matematiky v šesté třídě. Třetí hodinu se seznámili s dětmi z páté třídy a společně s nimi si zasoutěžili ve skupinách. Čtvrťáci z obou škol si mezitím zahráli různé výukové hry. Na závěr pobytu si všichni společně užili v tělocvičně vybíjenou.
(p. Neckářová)

FALKENSTEIN 2019

V úterý 21. května 2019 naši školu opět navštívili žáci z partnerské školy z německého Falkensteina. Dopoledne probíhala společná výuka česko – německé konverzace, angličtiny a dějepisu. Po obědě jsme společně vyšli na procházku po městě. Naši deváťáci připravili informace o významných místech Hroznětína a okolí, seznámili nás s židovským hřbitovem, kostelem sv. Petra a Pavla a sousoším u kostela. K procvičení konverzace připravili také křížovky s danou tématikou a pro zábavu puzzle významných míst Hroznětína. Prožili jsme společný den s přáteli a těšíme se na další setkání.
(p. Adamovičová)

 

ZŠ Hroznětín byla ve středu 22. května 2019  pořadatelem skupiny okresního kola v atletickém trojboji. Zúčastnila se ZŠ Masarykova Ostrov, ZŠ Merklín a ZŠ Hroznětín. Žáci z Hroznětína skončili na třetím místě, nejlepší hod kriketovým míčkemv délce 35, 70 metrů měl Adam Havrila z naší školy.
(p. Křenková)

Ve dnech 24. a 25. 5. 2019 se konaly v atriu za školou Keramické dny. Žáci naší školy spolu s dětmi z dalších dvou škol postavili tzv. papírpvpu pec, kde vypálili své výrobky, vymodelovali společně velký keramický obraz vlčích máků a jiné výtvory a vyzkoušeli si točení na hrnčířském kruhu. Akce se vydařila, každý si odnesl nejen svůj vypálený výrobek, ale především spousty zajímavých zážitků.
(p. Neckářová)

30. 6. 2019 proběhlo na hřišti školy ve Šmeralově ulici v Karlových Varech finále atletického trojboje, který se skládal ze sprintu na 50m, hodu do dálky míčkem a skoku dalekého. Jeho účatníky byli také žáci naší školy, kteři si klání na atletickém oválu užili za krásného slunečného dopoledne do sytosti. Třešničkou na dortu se stala mimosoutěžní štafeta družstev na 4 x 60m.
(p. Heinic)