Moudrá sova

Akce v lednu

Vážení rodiče,
upozorňujeme na změny od 1. 2. 2019:
Z důvodu odchodu vyučující Bc. Hany Brožkové (vlastní žádost) dojde u žáků ke změně některých vyučujících. Rozvrh zůstává stejný. V VIII. třídě bude novou třídní učitelkou Mgr. Šárka Nagyová. Změny vyučujících v daných předmětech naleznete už nyní na našich webových stránkách (o škole – vyučující jednotlivých předmětů).

Na pedagogické radě dne 24. 1. 2019 bylo schváleno, že od 2. pololetí tohoto školního roku mají vyučující možnost hodnotit žáky v daném předmětu shrnující měsíční známkou, ve které bude zahrnut celkový přístup k předmětu, plnění svých povinností, domácí příprava, vedení sešitů a zároveň aktivní účast v hodinách (označení V, hodnocení 8).

Děkujeme za pochopení. Vedení školy.

3. a 4. 1. 2019
Ředitelské volno

7. 1. 2019
Nástup do školy 

8. 1. 2019
Plavecký výcvik v KV aréně - žáci 5. ročníku
(bližší informace byly zaslány ZZ  žáků přes elektronickou ŽK dne
20. 12. 2018)

9. 1. 2019
Beseda v knihovně - žáci 4. ročníku

11. 1. 2019
Bruslení přihlášených žáků, odjezd autobusu v 7. 45 hodin od školy

15. 1. 2019
Plavecký výcvik v KV aréně - žáci 5. ročníku 

17. 1. 2019
Beseda v knihovně - žáci 3. ročníku

17. 1. 2019
Spaní ve škole - žáci 7. ročníku

18. 1. 2019
Mimořádné události - Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary, žáci 6. a 7. ročníku
(autobus zajištěn; odjezd v 8. 15 hodin od školy)
Po návratu výuka pokračuje dle rozvrhu.

22. 1. 2019
Plavecký výcvik v KV aréně - žáci 5. ročníku 

23. 1. 2019
Žákovský parlament - program pro žáky, kteří jsou členy Žákovského parlamentu
(interaktivní učebna)

24. 1. 2019
Pedagogická rada za 1. pololetí 
Známky za 1. pololetí se uzavírají k 23. 1. 2019 včetně.

29. 1. 2019
Plavecký výcvik v KV aréně - žáci 5. ročníku 

30. 1. 2019
Koncert v Lázních III - "Dnes mám sólo já", Symfonický orchestr Karlovy Vary
(žáci 6. - 9. ročníku; vstupné 50,- Kč, doprava zdarma)

31. 1. 2019
Během vyučování vydány výpisy vysvědčení, zhodnocení 1. pololetí.

Vyučování probíhá dle rozvrhu, včetně odpoledního vyučování.

31. 1. 2019
Karneval pro žáky a veřejnost v tělocvičně školy, začátek v 16. 00 hodin
(plakát v příloze)

Během měsíce listopadu a prosince se naše škola zúčastnila sběru starých elektrospotřebičů v rámci akce RECYKLOHRANÍ aneb ukliďme si svět. Vyhlásili jsme soutěž po třídách a první místo suverénně obsadila V. třída, na druhém místě pak skončila IV.třída a třetí místo si vybojovala II. třída. Všem zúčastněným děkujeme. Speciální poděkování patří paní Šuverové, která zajistila pro školu více než polovinu nasbíraných elektrospotřebičů a zajistila pro školu další možné body do recyklohraní.  Za získané body jsme koupili nový magnetofon a  tři švihadla s elektronickým počítáním skoků.
Děkujeme.
(p. Ambrožová, p. Šlapáková)

Dne 18. ledna 2019 navštívili žáci šestých a sedmých ročníků Centrum zdraví, kde se inspirovali, jak se správně zachovat při mimořádných životních situacích. Žáci byli seznámeni s tématy, jako je rozsáhlý lesní požár, únik chemikálií, povodně atd. Nakonec si mohli vyzkoušet, jak v takové situaci reagovat. Vše bylo pod vedením profesionálů z řad policie, hasičů a záchranné služby. Účast v Centru zdraví v Karlových Varech byla poučná.
(p. Šrámková a p. Šlapáková)

Koncert „Dnes mám sólo já“ – Lázně III, Karlovy Vary
Ve středu 30. 01. 2019 žáci druhého stupně základní školy společně navštívili Lázně III v Karlových Varech a poslechli si koncert Karlovarského symfonického orchestru na téma: Slavní skladatelé a jejich oblíbené hudební nástroje
. Zazněly melodie známé i méně známé, kdy hudebníci žákům představili jednotlivé sólové nástroje. Dokonce v jedné ukázce byl sólovým nástrojem psací stroj. Moderátorem celého koncertu byl Viktor Braunreiter, dirigent Jan Mikoláš.  
(p. Adamovičová)

Karneval
Ve čtvrtek 31. 01. 2019 se konal na naší škole karneval pro žáky školy a veřejnost. Během karnevalu probíhaly soutěže, hry i dětská diskotéka. Na závěr příjemného odpoledne nechybělo ani vyhlášení nejnápaditějších masek a sladká odměna pro všechny zúčastněné.
(p. Adamovičová, p. Nagyová)

 

 

 

 

 

 


  

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plakat-karneval.pdf 305 Kb