Moudrá sova

Akce v září

3. 9. 2018
Slavnostní zahájení školního roku, vyučování do 8. 45 hodin

VŠEM ŽÁKŮM PŘEJEME ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ŠKOLNÍ ROKsmiley

6. 9. 2018 od 9. 00 hodin
"Hroznětínský maraton"
atletické závody mezi oblastními školami pro 1. stupeň (Hroznětín, Merklín, Horní Blatná, Jáchymov)

6. 9. 2018 od 16.00 hodin
Informativní třídní schůzky

17. - 21. 9. 2018
Simulační hra - projektový týden pro přihlášené žáky 8. a 9. ročníku

25. 9. 2018
Dravci - výukový program
žáci 1. stupně od 10. 00 hodin, žáci 2. stupně od 11. 00 hodin
Vstupné 50,- Kč, uskuteční se dle počasí v tělocvičně či na atletickém hřišti.

Rozvrh hodin
1. třída
4. a 5. 9. 2018 vyučování končí v 9. 40 hodin, družinové žáky si přebírá p. vychovatelka
6. a 7. 9. 2018 vyučování končí v 10. 45 hodin, družinové
žáky si přebírá p. vychovatelka
Od 10. 9. probíhá výuka dle rozvrhu.

2. - 5. třída
4. 9. 2018 vyučování končí v 11. 40 hodin (třídnické práce, učebnice), 
družinové žáky si přebírá p. vychovatelka
Od 5. 9. probíhá výuka dle rozvrhu.

6. - 9. třída
4. 9. 2018 vyučování končí ve 12. 00 hodin (třídnické práce, učebnice)
Od 5. 9. probíhá výuka dle rozvrhu bez odpoledního vyučování.
Kompletní rozvrh ve všech třídách od 10. 9. 2018.

Školní družina a školní jídelna bude v provozu od 4. 9. 2018.

V novém školním roce bude škola mít opět vlastního psychologa a logopeda. Podařilo se nám zajistit i speciálního pedagoga, který se bude věnovat nápravám většiny integrovaných žáků. Někteří budou docházet k vyučujícím, kteří s nimi budou pracovat dle zpráv z PPP.

Ve školním roce nás čekají tradiční akce a spousta dalších aktivit. Budeme Vás informovat prostřednictvím webových stránek a elektronické ŽK. 
Nabídneme i v tomto školním roce různé kroužky. Uvidíme, kolik žáků se  přihlásí a které z nich se rozběhnou.


Provoz školní družiny - od 5. 30 do 16. 00 hodin.

Ve čtvrtek 6. září 2018 pořádala ZŠ Hroznětín atletický víceboj o pohár starosty města. Zúčastnili se žáci 1. stupně ze základních škol Merklín, Jáchymov, Horní Blatná a Hroznětín. 
Za krásného počasí a pěkných sportovních výsledků zvítězili žáci ze ZŠ  Hroznětín a pohár i pro letošní školní rok zůstává opět v Hroznětíně.
(p. Křenková)

Žáci 4.třídy navštívili již počátkem školního roku místní knihovnu. Tentokrát si paní knihovnice připravila téma - švédskou spisovatelku  Astrid Lindgrenovou a jeji Pipi Dlouhou punčochu. Pomocí myšlenkové mapy si žáci utřídili poznatky o Pipi, poslechli si úryvek z knihy, zpracovali pracovní list o Pipi. Všichni se těší na říjnovou návštěvu a další plnění úkolů. 
(p. Ambrožová)

Krátké info o  pobytu v České Kamenici
Simulační hra - projektový týden pro přihlášené žáky 8. a 9. ročníku
Včera (17. 9. 2018), po příjezdu a rychlém obědě, probíhalo česko-německé seznamování formou her a všichni žáci posléze vytvářeli plakáty, které měly seznámit ostatní s jejich zálibami a přednostmi. Večer zbyla chvilka na společný fotbal a přehazovanou. Dnešní dopoledne (18. 9. 2018) bylo věnováno hrám na důvěru. Odpoledne jsme vyjeli na výlet do Děčína. Všichni moc pozdravují, užívají si atmosféry a přírody.

Jedna skupina pobyla celé odpoledne ve skvostném aquaparku, kde si žáci opravdu užívali vodních radovánek, tobogánu, skákání do vody, vytvářením vln a plaváním v protiproudu. Druhá skupina došla k  zámku Děčín a absolvovala jeden z prohlídkových okruhů, kde jsme se dozvěděli něco o historii nejen zámku, ale i města Děčína. Ve velmi pozdním odpoledni jsme se znovu všichni sešli u Kauflandu, kde si naši žáci pořídili malý nákup. Pak jsme společně odjeli do místa našeho ubytování. Po společné večeři, měli žáci volno, které trávili společnými hrami a konverzací.

Dnešního dne (19. 9. 2018) byla započata "Simulační hra", která byla v úvodu rozdělena do dvou skupin - na českou a německou. Po obědě se obě skupiny znovu propojily a dále budou pokračovat ve vzájemné česko-německé spolupráci až do večera. Večer bude zakončen společným táborovým ohněm s opékáním vuřtů. Zítra se můžete těšit na zprávy z vyhodnocení "Simulační hry". 

Středeční den krásně zakončil táborový oheň, kde hlavně dívky zazpívaly společně anglické písně. Ve čtvrtek dopoledne pak žáci prezentovali jejich práci po skupinkách a své role ve skupině. Poté průběh Simulační hry hodnotili a vyjadřovali své pocity v průběhu hry. Rozebírali důležité momenty ve skupinách a nakonec si připravili scénky na možná řešení konfliktů. Dnes (20. 9. 2018) už nás čeká jen první balení, připravená vystoupení a večerní diskotéka. Spolupráci a komunikaci můžeme najít i v přípravě společného tanečního vystoupení dívek, které si samy domluvily a zorganizovaly. Zítra (21. 9. 2018) nás čeká jen krátké ranní rozloučení a cesta domů.
(za všechny p. Brožková a p. Šlapáková)

Dne 25. 9. 2018 jsme shlédli na hřišti za školou vystoupení s dravými ptáky. Poprvé jsme se zúčastnili této akce venku. Seznámili jsme se s životem dravců, prohlédli si z blízka káně, poštolku, orla, supa a další dravé ptáky. Někteří si dokonce zkusili držet je a vypouštět dalším spolužákům. Na závěr jsme si zasoutěžili a výherci získali pěkné obrázky dravců.
(p. Neckářová)

Krásného podzimního počasí využili žáci a vyučující všech tříd 1. stupně ke Cvičení v přírodě. Všechny třídy, dne 26. 9. 2018, vyšly do lesů a kopců v okolí Hroznětína, kde žáci poznávali stromy, poslouchali zvuky lesa, sledovali podzimní přírodu, trénovali ošetření a pomoc raněnému a sbírali přírodniny. Dopoledne se nádherně vydařilo.
(p. Ambrožová)

Tradičně žáci 9. ročníku ZŠ jezdí na SPŠ Ostrov na výstavu středních škol karlovarskeho kraje "Kam po základní škole." Bylo tomu tak i letos, kdy naši deváťáci 27. září 2018 tuto výstavu navštívili. Získali tak informace, které potřebují při rozhodování, kam po základní škole. Setkali se se zástupci jednotlivých středních škol, dostali informační materiály a také se blíže seznámili s budovou průmyslové školy Ostrov. Doufejme, že si vše dobře promyslí a rozhodnou se správně..
(p. Adamovičová, TU 9. ročníku)