portál Proškoly.cz

Portál www.proskoly.cz

Naše škola umožňuje svým žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům využívat webový portál www.proskoly.cz, který nabízí ucelenou řadu testových úloh. Portál mohou děti využívat ve škole i doma zcela zdarma. Přístupová jména a hesla pro přístup do portálu obdrželi žáci od svých třídních učitelů.
Přejeme vám, aby portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.

​Portál nabízí:
Rozvoj rozumových schopností
Portál Proškoly.cz umožňuje dětem kdykoliv procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti - logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod. Na ty se v běžných hodinách kvůli vysokému počtu žáků ve třídě a omezenému času často nedostává, ačkoliv jsou nezbytnou podmínkou pro úspěšné zvládnutí školních povinností. Oproti klasickým školním testům nebo tištěným cvičebnicím je výhodou jejich okamžité vyhodnocení formou certifikátu, který si mohou děti uložit, vytisknout či poslat e-mailem a pochlubit se tak s dosaženým výsledkem.

Procvičování znalostí do školy
Testy mohou žáci libovolně využívat nejen ve škole, ale i doma na svých počítačích. S rozšířením portálu o oblast cizích jazyků a pravopisných cvičení z českého jazyka se z portálu Proškoly.cz stává nový prostor pro každodenní přípravu do školy.

Volba povolání
Rodičům nabízí portál unikátní variantu Testu volby povolání, ve které mohou zhodnotit své dítě z pohledu budoucího uplatnění. Výsledky rodičovského testu pak lze porovnat s výsledky dítěte a společně tak lépe zhodnotit předpoklady a očekávání vzhledem k volbě vzdělávací či profesní dráhy.

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
logo.png 14.5 Kb
proskoly-certifikat-aktivniskola.jpg 168.7 Kb