Fotogalerie

Školní rok 2021/2022

22. 6. 2022 - Muzeum iluzí Praha, žáci 7. - 9. ročníku
22. 6. 2022 - Muzeum iluzí Praha, žáci 7. - 9. ročníku
22. 6. 2022 - Muzeum iluzí Praha, žáci 7. - 9. ročníku
22. 6. 2022 - Muzeum iluzí Praha, žáci 7. - 9. ročníku
20. 6. 2022 - pasování žáků 1. ročníku na čtenáře
20. 6. 2022 - pasování žáků 1. ročníku na čtenáře
20. 6. 2022 - pasování žáků 1. ročníku na čtenáře
20. 6. 2022 - pasování žáků 1. ročníku na čtenáře
20. 6. 2022 - pasování žáků 1. ročníku na čtenáře
20. 6. 2022 - pasování žáků 1. ročníku na čtenáře
20. 6. 2022 - pasování žáků 1. ročníku na čtenáře
20. 6. 2022 - pasování žáků 1. ročníku na čtenáře
20. 6. 2022 - pasování žáků 1. ročníku na čtenáře
20. 6. 2022 - pasování žáků 1. ročníku na čtenáře
15. 6. 2022 - výlet do Chebu, žáci 6., 8. a 9. ročníku (divadlo, Chebský hrad, Špalíček)
15. 6. 2022 - výlet do Chebu, žáci 6., 8. a 9. ročníku (divadlo, Chebský hrad, Špalíček)
15. 6. 2022 - výlet do Chebu, žáci 6., 8. a 9. ročníku (divadlo, Chebský hrad, Špalíček)
15. 6. 2022 - výlet do Chebu, žáci 6., 8. a 9. ročníku (divadlo, Chebský hrad, Špalíček)
15. 6. 2022 - výlet do Chebu, žáci 6., 8. a 9. ročníku (divadlo, Chebský hrad, Špalíček)
15. 6. 2022 - výlet do Chebu, žáci 6., 8. a 9. ročníku (divadlo, Chebský hrad, Špalíček)
15. 6. 2022 - výlet do Chebu, žáci 6., 8. a 9. ročníku (divadlo, Chebský hrad, Špalíček)
15. 6. 2022 - výlet do Chebu, žáci 6., 8. a 9. ročníku (divadlo, Chebský hrad, Špalíček)
15. 6. 2022 - výlet do Chebu, žáci 6., 8. a 9. ročníku (divadlo, Chebský hrad, Špalíček)
15. 6. 2022 - výlet do Chebu, žáci 6., 8. a 9. ročníku (divadlo, Chebský hrad, Špalíček)