Z dění školy

Aktuální dění

soutěž Jan Ámos Komenský
soutěž Jan Ámos Komenský
soutěž Jan Ámos Komenský
soutěž Jan Ámos Komenský
soutěž Jan Ámos Komenský
soutěž Jan Ámos Komenský
9. 10. 2020 - projekt 72 hodin, 4. ročník
9. 10. 2020 - projekt 72 hodin, 4. ročník
9. 10. 2020 - projekt 72 hodin, žáci 1. ročníku
9. 10. 2020 - projekt 72 hodin, žáci 1. ročníku