Zaměstnanci školy, kontakty, předměty

Zaměstnanci školy, pracovní e-maily pedagogů

ředitelka školy
Mgr. Diana Jubánková       
dianajubankova@centrum.cz                                                                                                                                                    
zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Lenka Kozohorská     
lenkakozohorska@centrum.cz


třídní učitelé - 1. stupeň              
I. třída
Mgr. Světlana Ambrožová
svetlanaambrozova@centrum.cz
II. třída  
Mgr. Petra Růžičková
ruzickapetra@centrum.cz         
III. třída
Mgr. Dana Neckářová
dananeckarova@centrum.cz
IV. třída
Mgr. Ivana Vaníčková
ivankavanickova@centrum.cz
V. třída
p. Pavlína Zelenková
pavlinazelenkova@centrum.cz
 
třídní učitelé - 2. stupeň
VI. třída
Mgr. Libor Habr
liborhabr@centrum.cz
VII. třída
Ing. Dagmar Adamovičová 
dagmaradamovicova@centrum.cz
VIII. třída
Mgr. Jan Janouš
jendajanous@centrum.cz
    
IX. třída
Mgr. Diana Jubánková       
dianajubankova@centrum.cz   
 
ostatní                                     
Mgr. Šárka Nagyová
sarkanagyova@centrum.cz
Mgr. Jan Nováček
jennovacek@centrum.cz
Ráchel Hladká, DiS - zástup
rachelhladka@centrum.cz
                 
 
vychovatelky ŠD                         
Michaela Džuganová - 1. oddělení
michaeladzuganova@centrum.cz
Yveta Bačinová - 2. oddělení
yvetabacinova@centrum.cz
 
asistent pedagoga
Yveta Bačinová
yvetabacinova@centrum.cz
Michaela Džuganová
michaeladzuganova@centrum.cz
Marie Rondevaldová
mrondevaldova@centrum.cz
Miroslava Šimlová
miroslavasimlova@centrum.cz
 
hospodářka
Iveta Vrchotová
 
správní zaměstnanci                     
Vladimíra Fischerová
Jarmila Kosinová   
Petra Pechanová                                         
Miloslava Belblová
Radek Hrabě