Moudrá sova
O škole

Vyučující jednotlivých předmětů

Bc. Petra Brandlová (TU 1. ročníku)
1. ročník:
Čj, Ma, Prv, Tv, Vv, Hv, Pč

Mgr. Ivana Vaníčková (TU 2. ročníku)
2. ročník:

Čj, Ma, Prv, Tv, Vv, Hv

Mgr. Roman Heinic (TU 3. ročníku)
3. ročník:

Čj, Ma, Tv, Hv
4. ročník:
Tv
5. ročník:
Tv, Hv

Mgr. Světlana Ambrožová (TU 4. ročníku)
4. ročník:
Čj, Ma, Aj, Vl, Přv, Vv, Hv

Dana Neckářová (TU 5. ročníku)
5. ročník:
Čj, Ma, Vl, Přv, Vv, Dv, Pč

2. ročník:

3. ročník:

4. ročník:

Mgr. Klára Šrámková (TU 6. ročníku)
6. ročník:
D, Z, Vz, Vv, Tv - dívky, Tv - hoši
7. ročník:
D, Dv, Vv, 
Tv - dívky, Tv - hoši
8. ročník:
Tv - dívky, Tv - hoši
9. ročník:
D, Dv, 
Tv - dívky, Tv - hoši

Mgr. Dana Šlapáková (TU 7. ročníku)
6. ročník:
Aj, Pč
7. ročník:

Aj, Z, Vz, Pč, Inf
8. ročník:
Aj, Z, Dv
9. ročník:
Aj, Z, Vv

Bc. Hana Brožková, DiS. (TU 8. ročníku)
3. ročník:
Aj, Vv
4. ročník:
Dv
5. ročník:
Aj
7. ročník:
Nj
8. ročník:
Čj, Nj
9. ročník:
Čj, Nj

Ing. Dagmar Adamovičová (TU 9. ročníku)
5. ročník:

Inf

6. ročník:
Př, Přs, Inf
7. ročník:
Př, Přs
8. ročník:
Př, Pč, Inf, Ch
9. ročník:
Př, Pč, Inf, Ch, Vo, Vz

Mgr. Marie Ivánková
6. ročník:
Fy

7. ročník:
Fy
8. ročník:
Ma, Fy
9. ročník:
Ma, Fy

Mgr. Diana Jubánková
6. ročník:

Ma
7. ročník:
Ma

Mgr. Lenka Kozohorská
3. ročník:

Prv
6. ročník:
Čj, Hv
7. ročník:
Čj

Mgr. Šárka Nagyová
6. ročník:
Vo
7. ročník:
Hv, Vo
8. ročník:
D, Hv, Vo, Vz, Vv
9. ročník:
Hv