Moudrá sova
O škole

Vyučující jednotlivých předmětů

ZMĚNY VYZNAČENY ČERVENĚ.

Bc. Petra Brandlová (TU 1. ročníku)
1. ročník:
Čj, Ma, Prv, Tv, Vv, Hv, Pč

7. ročník:
Nj

Mgr. Ivana Vaníčková (TU 2. ročníku)
2. ročník:
Čj, Ma, Prv, Tv, Vv, Hv

8. ročník:
Nj

Mgr. Roman Heinic (TU 3. ročníku)
3. ročník:
Čj, Ma, Tv, Hv,
Vv
4. ročník:
Tv,
Dv
5. ročník:
Tv, Hv

Mgr. Světlana Ambrožová (TU 4. ročníku)
4. ročník:
Čj, Ma, Aj, Vl, Přv, Vv, Hv

3. ročník:
Aj

Dana Neckářová (TU 5. ročníku)
5. ročník:
Čj, Ma, Vl, Přv, Vv, Dv, Pč
2. ročník:

3. ročník:

4. ročník:

8. ročník:
Vv

Mgr. Klára Šrámková (TU 6. ročníku)
6. ročník:
D, Z, Vz, Vv, Tv - dívky, Tv - hoši
7. ročník:
D, Dv, Vv, Tv - dívky, Tv - hoši
8. ročník:
Tv - dívky, Tv - hoši
9. ročník:
D, Dv, Tv - dívky, Tv - hoši,
Nj

Mgr. Dana Šlapáková (TU 7. ročníku)
6. ročník:
Aj, Pč
7. ročník:
Aj, Z, Vz, Pč, Inf
8. ročník:
Aj, Z, Dv
9. ročník:
Aj, Z, Vv

5. ročník:
Aj

Mgr. Šárka Nagyová (TU 8. ročníku)
8. ročník:
Čj, D, Vo
9. ročník:

Čj

Ing. Dagmar Adamovičová (TU 9. ročníku)
5. ročník:

Inf
6. ročník:
Př, Přs, Inf,
Vo
7. ročník:
Př, Přs
8. ročník:
Př, Pč, Inf, Ch,
Vz
9. ročník:
Př, Pč, Inf, Ch, Vo, Vz

Mgr. Marie Ivánková
6. ročník:
Fy
7. ročník:
Fy
8. ročník:
Ma, Fy
9. ročník:
Ma, Fy

Mgr. Diana Jubánková
6. ročník:

Ma
7. ročník:
Ma,
Vo, Hv

Mgr. Lenka Kozohorská
3. ročník:

Prv
6. ročník:
Čj, Hv
7. ročník:
Čj

8. ročník:
Hv
9
. ročník:
Hv