Název projektu: ŠKOLA PRO RADOST

Hodnota projektu: 845 577 Kč

Doba trvání projektu: 30 měsíců (od 01. 09. 2010 do 28. 02. 2013)

Zdroje financování projektu: program EU peníze školám

 
Z prostředků získaných v projektu jsme nově vybavili počítačovou učebnu. Žáci mají nyní k dispozici 22 počítačů.
Nově vznikla interaktivní učebna vybavená jednou z nejmodernějších interaktivních tabulí.
 

DUMY vytvořené v rámci  projektu  „EU PENÍZE ŠKOLÁM“

Název projektu:                      Škola pro radost

Registrační číslo projektu:      CZ.1.07/1.4.00/21.0361

 

Kontaktní osoba

 Číslo šablony

Předmět

Počet výstupů

Třída

Mgr. Jarmila Štěchová

 

I/2

čtenářská gramotnost  72 VI., VII., VIII., IX.

Mgr. Jarmila Štěchová

 

III/2

dějepis

český jazyk

1 x 20

1 x 20

VII., VIII.

VI., VII., VIII., IX.

Bc. Eva Lešková

 

III/2

dějepis

anglický jazyk

1 x 20

1 x 15

VI., IX.

III., IV.

Mgr. Dana Neckářová

III/2

vlastivěda, přírodověda

 

1 x 20

 

III., IV., V.

Mgr. Diana Jubánková

III/2

matematika

1 x 20

VI., VII.

Marta Boldyšová

III/2

matematika

1 x 20

IV.

Jana Habermanová

Mgr. Marie Ivánková

 

III/2

 

matematika

1 x 4

1 x 16

 

VIII., IX.

Ing. Dagmar Adamovičová

 

III/2

chemie

přírodopis

1 x 20

1 x 20

VIII., IX.

VI., VII., VIII., IX.

Mgr. Ivana Vaníčková

III/2

prvouka

1 x 20

I., II.

Mgr. Jana Kindlová

III/2

prvouka

1 x 20

II., III.

Roman Kysilka

 

III/2

anglický jazyk

1 x 20

1 x 5

VII., VIII., IX.

V.

Martina Kazmaier Juklíček

III/2

německý jazyk

1 x 20

V., VI., VIII., IX.

Bc. Eva Křenková

III/2

vlastivěda

1 x 20

V.

I/2 -   Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Informace a DUMy jsou k dispozici na vyžádání na mailové adrese zshroznetin@centrum.cz.