Projekt EU - Podpora vzdělávání ve školách oblasti

Tisková zpráva ORP Ostrov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Tisková zpráva ORP Ostrov601023658.pdf 371.4 Kb

Co získáme tímto projektem

V červnu jsme zahájili práci na projektu „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov“ (ORP = obec s rozšířenou působností). Na projektu budeme pracovat po celý tento školní rok. V rámci  projektu bude věnována zvýšená péče integrovaným žákům a žákům se slabým prospěchem. Za žáky budou jezdit do školy 1x za 14 dní na 4 hodiny speciální odborníci (psycholog, speciální pedagog a logoped), kteří budou se žáky pracovat. Pro tyto účely byla stavebně upravena  místnost (prostor zrušené knihovny), pro potřeby dětí bude zakoupena interaktivní tabule, tablety, kompenzační pomůcky, výukové materiály aj. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Škola zapojením do projektu získá 449 590,- Kč.

Logo EU


Publikace projektu

Škola ZŠ Hroznětín se v červnu 2014 zapojila do projektu „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov“ spolufinancovaného z prostředků ESF.  Příjemcem dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je město Ostrov. Do projektu je zapojeno deset základních škol z oblasti obce s rozšířenou působností Ostrov (ORP Ostrov). Dále jsou zapojeny dvě neziskové organizace a to sokolovská pobočka Člověk v tísni a PECKA - Centrum celoživotního vzdělávání Karlovy Vary, o. p. s.

Projekt směřuje k podpoře realizace zlepšení vzdělávání se zaměřením na žáky ohrožené školním neúspěchem či žáky ohrožené předčasným odchodem v rámci ORP Ostrov. V projektu jsou realizovány čtyři provázané klíčové aktivity, které mají jeden základní cíl. Vytvoření plně funkčního systému vzdělávání v této lokalitě na bázi úzké spolupráce mezi všemi školami hlavního vzdělávacího proudu.

V průběhu projektu vznikne návrh lokální strategie v oblasti základního vzdělávání, budou vytvořeny lokální plány jednotlivých měst a obcí a paralelně s tím i strategie rozvoje škol oblasti. Zavedením systému podpůrných proinkluzivních opatření, jmenovitě služeb psychologa, logopeda, speciálního pedagoga, zavedením reedukací a doučovacích aktivit dojde k poklesu procenta neúspěšných žáků. Pro realizaci uvedených cílů budou zajištěny vzdělávací akce, společná setkávání učitelů a bude vytvořen základ sítě partnerů, kteří se budou podílet na naplňování základních cílů strategie.

logo EU