Projekty, do kterých jsme byli zapojeni

CLIL na ZŠ

Díky tomuto projektu, do kterého se od března 2015 zapojujeme, bude na naší škole působit 1 x týdně anglický rodilý mluvčí. Žáci budou mít možnost zdokonalit se ve studiu anglického jazyka pomocí jazykových vstupů a aktivit příslušného lektora, který bude na školu pravidelně dojíždět po dobu 4 měsíců. Tento projekt se bude týkat žáků 4. – 7. ročníku.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
image001.gif 2.2 Kb

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“

Žáci prvního i druhého stupně naší školy se zapojili do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji (Projekt je registrovaný pod číslem: CZ.1.07/1.1.00/44.0004., realizace probíhá v období od 1. 96. 2013 do 30. 6. 2015). Zájemci z řad žáků se v rámci projektu účastní volnočasových aktivit ve 3D laboratoři Gymnázia Ostrov, kde žáci 4. a 5. ročníku absolvují výuku z oblasti přírodověda a žáci druhého stupně v předmětech přírodopis, fyzika, chemie a zeměpis. Mají možnost prozkoumat přírodu z netypické perspektivy a propojit své teoretické znalosti s praktickým poznáváním světa.


Sněhulácí pro Afriku

Naše škola se rozhodla zapojit do projektu „Sněhuláci pro Afriku“, jehož cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání. Akci organizuje pod záštitou ministra školství nezisková organizace Kola pro Afriku, obecně prospěšná společnost, ve spolupráci s Gymnáziem Ostrava. Nejedná se o akci, při níž by se nejen vybíraly peníze, ale pomoc se uskuteční formou hry a zábavy. Cílem této jednorázové akce v celorepublikovém rozsahu je postavit či vyrobit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci organizaci Kola pro Afriku spočívá v tom, že se bude vybírat startovné za každého sněhuláka ve výši 50 Kč. Akce proběhne v odpoledních hodinách koncem měsíce ledna, budeme rádi, když se k nám připojíte a podpoříte tento projekt (www.snehulaciproafriku.cz).

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plakat-snehulaci.jpg 135.4 Kb
zastita.jpg 446.3 Kb