Simulační hra – podpora demokracie, tolerance a př

Simulační hra ve dnech 23. 9. - 27. 9. 2019


V týdnu od 23. 9. do 27. 9. 2019 se žáci 8. a 9. ročníku ZŠ Hroznětín účastnili projektu  „Simulační hra – podpora demokracie, tolerance a přeshraniční spolupráce“, který byl financován fondem malých projektů ve spolupráci s městem Falkenstein. Vycestovali jsme v počtu 23 žáků a 2 vyučujících do německého rekreačního areálu KiEZ Waldpark Grünheide. Po příjezdu jsme se ubytovali v krásných pokojích po čtyřech a po seznámení s plánem aktivit celého týdne jsme po obědě prošli seznamovacími hrami. Večer pak proběhla seznamovací diskotéka. V celém areálu nebyl signál na žádného operátora, ale žáci mohli být ve spojení s rodiči přes WiFi připojení.
V úterý ráno jsme vstávali o něco dříve a šli jsme do muzea kosmonautiky, vzdáleného 3 km od areálu, kde se žáci dozvěděli mnoho zajímavých informací z oblasti objevování vesmíru. Po obědě děti stavěly domino z kostek a poté byly na pořadu sportovní hry, díky kterým se mohli vzájemně sblížit i ostýchavější žáci.
Ve středu jsme započali s průběhem vlastní simulační hry. Žáci se stali zaměstnanci firmy a rozdělili si různé pozice, ve kterých hráli své role a plnili zadané úkoly svých vedoucích. Nejprve pracovali samostatně v týmu Čechů a Němců a odpoledne po fúzi byli spojeni v jednu firmu. Nenásilnou formou byli nuceni komunikovat v cizím jazyce a spolupracovat, což se jim úspěšně podařilo. Večer si „zaměstnanci“ užili zábavu při společném bowlingu a hraní sportovních her.
Závěr simulační hry proběhl ve čtvrtek, a to ve znamení prezentací vlastní práce každé skupiny - tvorba plakátu, internetové stránky a reklamního spotu. Z každé skupiny byla vybrána vítězná práce a oceněna potleskem. V druhé části každý opustil svoji roli ve firmě a snažil se zhodnotit a popsat své pocity během simulační hry. Jak vyplývalo z průběhu celého pobytu, nebylo pro nás překvapením, že pocity všech zúčastněných byly velmi kladné a celou hru zhodnotili účastníci jako "super zábavu". Zbytek čtvrtečního dne probíhal ve znamení společných sportovních her a divadelních rolí. Příjemným zakončením posledního večera se stalo společné grilování a posezení. V pátek jsme se rozloučili se spřátelenou školou z Falkensteina a odjížděli se smíšenými pocity radosti i smutku domů. Během pobytu žáci navázali přátelské vztahy se svými německými kamarády, jež budou jistě nadále podporovány dalšími společnými aktivitami.
Rády bychom pochválily naše žáky nejen za ochotu, spolupráci a komunikaci, ale i za slušné vystupování a vzornou reprezentaci během pobytu.
(p. Nagyová, p. Šlapáková)