Moudrá sova
Školní družina

Školní rok 2018/2019

VÁŽENÍ RODIČE,
Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ POTŘEBUJEME ZNÁT POČET ŽÁKŮ, KTEŘÍ BUDOU NAVŠTĚVOVAT NAŠI ŠKOLNÍ DRUŽINU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020.
U PANÍ VYCHOVATELKY ČI U VEDENÍ ŠKOLY SI VYZVEDNĚTE ZÁPISOVÝ LÍSTEK, KTERÝ VYPLŇTE A DO 7. 6. 2019 ODEVZDEJTE. PŘIHLÁŠENÍ JE ZÁVAZNÉ.

Děkuji
Diana Jubánková

V 1. oddělení, které vede p. Bačinová, jsou žáci 1. a 2. ročníku v celkovém počtu 24. V oddělení druhém, které má na starosti Bc. Eva Křenková, je 19 žáků 3. - 5. ročníku.
Pokud budete potřebovat zajistit pro své děti místo ve ŠD, tak nás neváhejte kontaktovat, máme ještě volná místa.

Zprávičky (p. Bačinová, p. Křenková):

Září
V září si žáci užívali krásného počasí, hráli si v novém dětském areálu,sportovali na atletickém i fotbalovém hřišti. Ve školní družině jsme vytvořili nové třídy a přátelství.

Říjen
V průběhu měsíce října pobývali žáci ještě venku a užívali si teplého podzimu. Ve třídě modelovali, kreslili, soutěžili v různých disciplínách a vyráběli družinového draka.

Listopad
Začátkem měsíce přijelo do ŠD divadlo z Bedny a zahrálo pohádku. V listopadu se žáci připravovali na vystoupení v kostele. Intenzivně zpívali, recitovali a cvičili na flétny. Vyráběli andělíčky na vánoční prodej. I přes tyto aktivity si hráli a psali domácí úkoly.

Prosinec
V prosinci se žáci těšili na vánoční svátky o to více, že i do ŠD přišel Ježíšek s překvapením. Žáci zpívali u rozsvíceného stromečku koledy, absolvovali vánoční spaní ve ŠD a navštívili Dům pokojného stáří s vyrobenými dárečky.

Leden
Žáci si v lednu hráli s novými hračkami a stavebnicemi lega. ŠD se zapojila do projektu Sportuj ve škole a každé úterý chodí žáci do tělocvičny. V tomto měsíci ŠD navštívilo Divadlo z Bedny a uvedlo pěknou a popletenou pohádku.

Únor
V měsíci únoru žáci ve školní družině hráli společenské a soutěživé hry, pravidelně sportovali v tělocvičně i ve třídě. Ve dnech hezkého počasí chodili na vycházky na stezku a ke kapličce.

Březen
V březnu si žáci většinou ještě hráli ve třídě společenské hry, stavěli postavy z lega a soutěžili v turnaji, kdo nejdál hodí svou vyrobenou a pojmenovanou vlaštovku. Vytvářeli velikonoční zajíčky, sportovali v tělocvičně a ve dnech hezkého počasí, žáci hráli na louce u stezky míčové hry.

Duben
V měsíci dubnu žáci chodili do tělocvičny, na hřiště i na louku. V době, kdy se nedalo jít ven, hráli žáci společenské a vědomostní hry, soutěžili na herních konzolích,  zasadili obilí a vyráběli velikonoční výzdobu.

Květen
V květnu si žáci ŠD připravili recitační pásmo pro maminky, nacvičují na školní akademi a těší se na letní prázdniny. Pokud je velké horko, zůstávají žáci ve třídách ŠD a hrají různé společenské, soutěživé a pohybové hry.