Užívání návykových látek

Příznaky užívání návykových látek

 • absence - neomluvené hodiny ve škole nebo jiné absence
 • drogová kultura - ztotožňování se s drogovou kulturou
 • drogy a pomůcky - nálezy drog nebo pomůcek k jejich užívání (injekční jehly, stříkačky, speciální dýmky)
 • chování - výrazné změny v chování, agresivita, podrážděnost, nervozita
 • odchody a útěky z domova - tendence odcházet z domova na delší dobu bez vysvětlení
 • prospěch - náhlé zhoršení prospěchu a chování ve škole, příp. problémy v kolektivu
 • zájmy - změna původních zájmů
 • zevnějšek - zhoršení vzhledu a péče o zevnějšek

Co dělat, má-li dítě problém s drogami nebo alkoholem

 • volat lékaře - neváhejte volat lékaře, jestliže je dítě pod vlivem drog a hrozí otrava, lékaře volejte i tehdy, jestliže účinek drog odezněl, ale přetrvávají duševní problémy nebo halucinace
 • dlouhodobá výchovná strategie - nespoléhejte na zázračná okamžitá řešení
 • naslouchejte dítěti - vyslechnout dítě ještě neznamená přistupovat na jeho stanovisko
 • důsledky - jestliže není dítě ochotno ke změně, mělo by nést důsledky

Čemu se vyhnout

 • nepopírejte a neskrývejte problém
 • nezanedbávejte sourozence ani bezpečnost dalších lidí ve společné domácnosti
 • nefinancujte zneužívání drog a neusnadňujte ho
 • nedejte se vydírat
 • nevěřte tvrzení, že má dítě drogy pod kontrolou
 • nevyhrožujte něčím, co nechcete nebo nemůžete splnit
 • do nekonečna neustupujte

Opatření, která byste měli udělat při poranění o pohozenou injekční jehlu

 • bezprostředně po poranění nechte ranku co nejdéle volně krvácet; krvácení sníží dávku viru, ranku nemačkejte
 • po zastavení krvácení ranku důkladně vymyjte vodou a mýdlem a ošetřete desinfekčním roztokem - nejlépe Jodisolem nebo 0,2% Persterilem, tyto roztoky mají antiseptický a protivirový účinek 
 • co nejdříve vyhledejte praktického lékaře, lékaře hygienické stanice nebo se přímo obraťte na nejbližší infekční oddělení nemocnice s poliklinikou

Všeobecná opatření při nálezu pohozené injekční jehly nebo stříkačky

 • objevíte-li někde pohozenou použitou injekční jehlu nebo stříkačku, zásadně se jí nedotýkejte a nález okamžitě oznamte Policii ČR na linku tísňového volání 158 nebo Městské policii na linku tísňového volání 156, jenž zabezpečí jejich bezpečnou likvidaci prostřednictvím vyškolených osob
 • s použitými injekčními jehlami a stříkačkami se manipuluje pouze pomocí vhodného nástroje, např. pinzety nebo kleští, a poté se ukládají do pevného obalu s uzávěrem
 • použité injekční jehly a stříkačky se likvidují jako nebezpečný infekční odpad a neměly by se dostat na volně přístupná prostranství