Moudrá sova
Speciální odborníci na škole

Školní psycholog, Logoped, Speciální pedagog

Přímo na škole budou i v tomto školním roce žákům a jejich zákonným zástupcům nabízeny poradenské služby.
 
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG
PhDr. Jolana Mižikarová

 náplň činnosti:
- realizace doporučených náprav s žáky se specifickými poruchami učení
- řešení výchovných problémů a sociálně patologických jevů včetně jejich prevence
- zjišťování sociálního klimatu ve třídě
- odhalování šikany
- krizové intervence
 
LOGOPED
Bc. Eva Křenková                  

náplň činnosti:
- práce se žáky s vadami a poruchami řeči
 
SPECIÁLNÍ PEDAGOG
Mgr. Šárka Nagyová
náplň činnosti:
- náprava integrovaných žáků po vyučování i v rámci vyučování (předmět SPP, PI)