Úspěchy naší školy

Sportovní soutěže

Hroznětínský víceboj
soutěž mezi oblastními školami
1. stupeň - 1. místo
Putovní pohár města Hroznětín zůstává i v tomto školním roce naší škole.

Přespolní běh - 1. stupeň
skupina okresního kola
žáci 1. stupně - 2. místo, postup do okresního kola; na okrese bez dalšího postupu

Atletický trojboj – 1. stupeň
skupina okresního kola
žáci 1. stupně - 3. místo, postup do okresního kola; na okrese bez dalšího postupu

Šplh na tyči - 2. stupeň
okresní kolo
dívky 3. místo - postup do krajského kola; na kraji bez dalšího postupu

Přírodovědný klokan
žáci 8. a 9. ročníku
1 žák 9. ročníku okresní kolo - 2. místo - nejlepší řešitelé okresu Karlovy Vary, kategorie Kadet
1 žák 9. ročníku krajské kolo - 3. místo - nejlepší řešitelé Karlovarského kraje, kategorie Kadet

Mladý zahrádkář
kategorie a, žáci 4. - 6. ročníků, krajské kolo
žák 5. ročníku 3. místo
žákyně 4. ročníku 4. místo