Moudrá sova
Úspěchy žáků naší školy ve školním roce 2017/2018

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2017/2018

Sportovní soutěže

Hroznětínský víceboj
soutěž mezi oblastními školami (viz aktuálity - září)
1. stupeň - 1. místo
Putovní pohár města Hroznětín zůstává i v tomto školním roce naší škole.

Přespolní běh - 1. stupeň
okrskové kolo
žáci 1. stupně - 2. místo, postup do okresního kola (v okresním kole bez dalšího postupu)

Házená - 2. stupeň
okresní kolo
žáci 2. stupně (8. a 9. ročník) - 3. místo

Šplh na tyči - 2. stupeň
okresní kolo
žáci 2. stupně (8. a 9. ročník) - 6. místo
Jiří Hromádka s nejlepším časem 3, 31 s

Florbal - 1. stupeň
okrskové kolo
žáci 1. stupně (4 a 5. ročník) 
dívky, 2. místo, postup do okresního kola (v okresním kole bez dalšího postupu)

hoši, 2. místo, postup do okresního kola (v okresním kole bez dalšího postupu)

Naše škola získala 7. místo v celoroční sportovní soutěži (AŠSK) 2017/2018 v Malé sportovní olympiádě žáků 1. stupně ZŠ okresu Karlovy Vary a 13. místo v celoroční soutěži Sportovní olympiády žáků 2. stupně.
V celoroční sportovní soutěži 2017/2018 Sportovní olympiáda žáků druhého stupně ZŠ a nižšího stupně OG, malé úplné školy okresu Karlovy Vary, jsme se umístili na 1. místě.  Všem moc děkujeme - žákům i vyučujícím.