Moudrá sova
Úspěchy žáků naší školy ve školním roce 2017/2018

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2017/2018

Sportovní soutěže

Hroznětínský víceboj
soutěž mezi oblastními školami (viz aktuálity - září)
1. stupeň - 1. místo
Putovní pohár města Hroznětín zůstává i v tomto školním roce naší škole.

Přespolní běh - 1. stupeň
skupina okresního kola
žáci 1. stupně - 2. místo, postup do okresního kola (v okresním kole bez dalšího postupu)

Florbal 
skupina okresního kola 
3. místo, hoši 5. - 8. ročník
4. místo, dívky 5. - 8. ročník

Přehazovaná
skupina okresního kola                                                       
7. místo z 16 škol, 5. ročník

Basketbal
skupina okresního kola                                               
2. místo, dívky 6. - 7. ročník, postup do okresního kola, (v okresním kole bez dalšího postupu)
2. místo, hoši 6. - 7. ročník, postup do okresního kola, (v okresním kole bez dalšího postupu)
                                                                                                  

Házená - 2. stupeň
skupina okresního kola
žáci 2. stupně (8. a 9. ročník) - 3. místo

Šplh na tyči - 2. stupeň
skupina okresního kola
žáci 2. stupně (8. a 9. ročník) - 6. místo
Jiří Hromádka s nejlepším časem 3, 31 s

Florbal - 1. stupeň
skupina okresního kola
žáci 1. stupně (3. - 5. ročník) 
dívky, 2. místo, postup do okresního kola (v okresním kole bez dalšího postupu)
hoši, 2. místo, postup do okresního kola (v okresním kole bez dalšího postupu)

Fotbal - 2. stupeň
skupina okresního kola
dívky 6. - 9. ročník, 2. místo, postup do okresního kola (v okresním kole bez dalšího postupu)
hoši 7. - 9. ročník, 3. místo

Vybíjená - 1. stupeň
skupina okresního kola
dívky, 5. místo ze 14 družstev
hoši, 9. místo z 16 družstev

Naše škola získala 7. místo v celoroční sportovní soutěži (AŠSK) 2017/2018 v Malé sportovní olympiádě žáků 1. stupně ZŠ okresu Karlovy Vary a 13. místo v celoroční soutěži Sportovní olympiády žáků 2. stupně.
V celoroční sportovní soutěži 2017/2018 Sportovní olympiáda žáků druhého stupně ZŠ a nižšího stupně OG, malé úplné školy okresu Karlovy Vary, jsme se umístili na 1. místě.  Všem moc děkujeme - žákům i vyučujícím.

Soutěž okresního kola ve florbalu pořádané Českou florbalovou asociací
žáci ze 4 a 5. ročníku
hoši, 9. místo z 24 soutěžících škol
dívky, 9. místo z 22
soutěžících škol