Moudrá sova
Úspěchy žáků naší školy ve školním roce 2018/2019

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2018/2019

Sportovní soutěže

Hroznětínský víceboj
soutěž mezi oblastními školami (viz aktuálity - září)
1. stupeň - 1. místo
Putovní pohár města Hroznětín zůstává i v tomto školním roce naší škole.

Přespolní běh
okresní kolo - 1. stupeň
2. místo, postup do okresního kola

Přírodovědný klokan
žáci 8. a 9. ročníku
1 žák 9. ročníku okresní kolo - 2. místo
1 žák 9. ročníku krajské kolo - 3. místo

Šplh
okresní kolo - 2. stupeň
hoši 6. místo
dívky 3. místo - postup do krajského kola; na kraji bez dalšího postupu