Moudrá sova
Žákovský parlament

Kompetence Žákovského parlamentu

  • Žáci si od 3. ročníku mohou zvolit zástupce své třídy – členy Žákovského parlamentu.
  • Žákovský parlament je volen na období jednoho školního roku.
  • Člen Žákovského parlamentu může být kdykoli odvolán hlasováním Žákovského parlamentu pro neplnění povinností.
  • Třída, která si svého zástupce nezvolí, nebo se její zástupce jednání nezúčastňuje, pozbývá možnost spolurozhodovat o dění do té doby, dokud tento stav sama nenapraví.

K cílům Žákovského parlamentu patří

  • Poskytnout žákům možnost svými názory a připomínkami podílet se na rozvoji školy a jejího prostředí.
  • Poznat názory a náměty žáků.
  • Učit žáky komunikačním dovednostem mezi sebou samými i ve vztahu k dospělým.
  • Přispívat ke zvýšení sebedůvěry a zodpovědnosti žáků.

Dne 4. 9. 2018 proběhly volby do Žákovského parlamentu. 
Pravidelné schůzky parlamentu v tomto školním roce nebudou. Parlamentáři se budou scházet dle potřeby.

ČLENOVÉ PARLAMENTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

III. třída – 3 zástupci

IV. třída –  3 zástupci

V. třída – 3 zástupci

VI. třída – 2 zástupci

VII. třída – 3 zástupci

VIII. třída – 2 zástupci

IX. třída – 2 zástupci

FB stránky
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010699249028

mail
parlamentari.upnb@seznam.cz

Shrnutí práce Žákovského parlamentu ve školním roce 2017/2018:
Ve školním roce 2017/2018 byli voleni zástupci do žákovského parlamentu v prvním týdnu v září. Do ŽP se volí vždy dva zástupci z jedné třídy a to od 3. ročníků a volební období trvá jeden rok. V průběhu měsíce října si parlamentáři zvolili svého předsedu a ostatní zástupce, odhlasovali stanovy a ponechali název svému parlamentu „ Úplně normální borci – UPNB“. Během měsíce října parlamentář Lukáš Jati zaktualizoval facebookové stránky a celý rok doplňoval informace. Cílem žákovského parlamentu bylo poskytnout žákům možnost svými názory a připomínkami podílet se na rozvoji školy a jejího prostředí – kdy v letošním roce město Hroznětín vybudovalo v atriu nové školní pozemky o kterých parlamentáři diskutovali s místostarostou města Hroznětín loňský školní rok. Téměř pravidelně navštěvoval schůzky parlamentářů zástupce města Hroznětín – místostarosta Zdeněk Jánský, kdy parlamentáře zapojoval do dění v obci a seznamoval je s plány města týkající se naší školy. Letošní rok chyběli v řadách parlamentářů zástupci 9. ročníku a parlamentáři se scházeli nepravidelně, i přesto se zástupci tříd snažili podílet na dění ve škole. Na konci roku bylo proto nejaktivnějším parlamentářům nabídnuto přespání ve škole, kterého využily pouze parlamentářky z 6. ročníku.