Moudrá sova
Žákovský parlament

Kompetence Žákovského parlamentu

  • Žáci si od 3. ročníku mohou zvolit zástupce své třídy – členy Žákovského parlamentu.
  • Žákovský parlament je volen na období jednoho školního roku.
  • Člen Žákovského parlamentu může být kdykoli odvolán hlasováním Žákovského parlamentu pro neplnění povinností.
  • Třída, která si svého zástupce nezvolí, nebo se její zástupce jednání nezúčastňuje, pozbývá možnost spolurozhodovat o dění do té doby, dokud tento stav sama nenapraví.

K cílům Žákovského parlamentu patří

  • Poskytnout žákům možnost svými názory a připomínkami podílet se na rozvoji školy a jejího prostředí.
  • Poznat názory a náměty žáků.
  • Učit žáky komunikačním dovednostem mezi sebou samými i ve vztahu k dospělým.
  • Přispívat ke zvýšení sebedůvěry a zodpovědnosti žáků.

Dne 5. září 2017 proběhly volby do Žákovského parlamentu, žáci volili své zástupce od III. do IX. tříd. Pravidelné schůzky parlamentu budou probíhat každou středu od 7.20 hod., začínáme 27. září 2017. I v tomto školním roce bude naše schůzky navštěvovat zástupce města místostarosta pan Zdeněk Janský a parlamentáři budou pravidelně komunikovat s paní ředitelkou Mgr. Dianou Jubánkovou.

ČLENOVÉ PARLAMENTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

III. třída – Kristýna Jati, Maxmilian Stodulka, Veronika Voslařová

IV. třída – David Nguyen

V. třída – Trieu Viet Anh, Růžena Tokárová

VI. třída – Jakub Brodský

VII. třída – Adéla Novotná, Pavla Zahrádková

VIII. třída – David David

IX. třída – neúčastní se 

FB stránky
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010699249028

mail
parlamentari.upnb@seznam.cz

Shrnutí práce Žákovského parlamentu ve školním roce 2016/2017:
Ve školním roce 2016/2017 byli voleni zástupci do žákovského parlamentu v prvním týdnu v září. Do ŽP se volí vždy dva zástupci z jedné třídy a to od 3. ročníků a volební období trvá jeden rok. V průběhu měsíce října si parlamentáři zvolili svého předsedu a ostatní zástupce, odhlasovali stanovy a ponechali název svému parlamentu „ Úplně normální borci – UPNB“. Během měsíce října parlamentář Lukáš Jati zaktualizoval facebookové stránky a celý rok doplňoval informace. Cílem žákovského parlamentu bylo poskytnout žákům možnost svými názory a připomínkami podílet se na rozvoji školy a jejího prostředí – kdy v letošním roce město Hroznětín vybudovalo v atriu nové školní pozemky o kterých parlamentáři diskutovali s místostarostou města Hroznětín loňský školní rok. Téměř pravidelně navštěvoval schůzky parlamentářů zástupce města Hroznětín – místostarosta Zdeněk Jánský, kdy parlamentáře zapojoval do dění v obci a seznamoval je s plány města týkající se naší školy. Letošní rok chyběli v řadách parlamentářů zástupci 9. ročníku a parlamentáři se scházeli nepravidelně, i přesto se zástupci tříd snažili podílet na dění ve škole. Na konci roku bylo proto nejaktivnějším parlamentářům nabídnuto přespání ve škole, kterého využily pouze parlamentářky z 6. ročníku.

Parlamentáři ke dni 6. 6. 2018 ukončili svoji činnost v tomto školním roce. Ještě je čeká schůzka s panem starostou. Ti, kteří chodili na Žákovský parlament pravidelně za odměnu přespí ve škole.

V letošním roce parlamentáři pilně pracovali, a proto ranní schůzky v červnu odpadly. Poslední schůzka parlamentářů proběhla ve středu 20. 6. 2018 v 9 hodin u pana
starosty Malečka, který parlamentáře seznámil s plány obce a připravovanýmiakcemi města. Stručně představil práci starosty a poděkoval parlamentářům zapráci v parlamentu. Většina parlamentářů využila možnosti v pátek 22. 6. 2018 přespat ve škole, tak jako v loňském roce. Hráli florbal, vybíjenou, houpali se na kruzích, kupovali domy při hře Monopoly, schovávali se, zkrátka zaslouženě si užívali po celoroční práci. Všem aktivním parlamentářům děkuji za práci v ŽP.
(p. Šlapáková)