Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Věc: rozhodnutí o přijetí žáků do I. třídy pro školní rok 2021/2022                                  

                      registrační číslo

                         

                                     1

přijat

                                     2

přijat

                                     3

přijat

                                     5

přijat

                                     6

přijat

                                     7

přijat

                                     8

přijat

                                     9

přijat

                                   10

přijat

                                   11

přijat

                                   12

přijat

                                   13

přijat

                                   14

přijat

 

Vyvěšeno 22. 4. 2021

 

JELIKOŽ MOMENTÁLNĚ NEMŮŽEME USKUTEČNIT DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, PODÍVEJTE SE NA NAŠI KRÁTKOU PREZENTACI O ŠKOLE (AKTUÁLNÍ INFORMACE).

 

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 proběhne v období 6. 4. 2021 - 20. 4. 2021

 1. Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
 2. Podání přihlášky proběhne bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole
 3. Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovuji období 6. - 20. 4. 2021.

Zapsány mohou být děti narozené do 31. 8. 2015 (na žádost rodičů i děti narozené až do 31. 12. 2015). Zápis se týká i dětí s odkladem.
Součástí přihlášky bude kopie rodného listu dítěte.

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 1. poštou (ZŠ Hroznětín, Sídliště 310, 362 33 Hroznětín)
 2. osobní podání ve škole (každý den od 8. 00 – 10. 00 hodin)
 3. do datové schránky školy (2dammrd),
 4. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, nelze jen poslat prostý email! (zshroznetin.zapis@centrum.cz)

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Žádost si můžete stáhnout na našich webových stránkách – v záložce zápis nebo dokumenty - tiskopisy, či si ji vyzvednout ve škole (každý den od 8. 00 – 10. 00 hodin).

Pro žáky z osad (Odeř, Ruprechtov, Bystřice a Velký Rybník) je zajištěn bezplatný svoz dětí do školy a zpět městským minibusem.

telefon 353 618 116, 771 160 854

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zadost-o-prijeti-k-zakladnimu-vzdelavani450311060.doc 34.8 Kb