Zápis do 1. třídy

Školní rok 2020/2021

Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary

Věc: rozhodnutí o přijetí žáků do I. třídy pro školní rok 2020/2021                           

                      registrační číslo

                         

                                     1

přijat

                                     2

přijat

                                     3

přijat

                                     5

přijat

                                     6

přijat

                                     7

přijat

                                     8

přijat

                                     9

přijat

                                   10

přijat

                                   11

přijat

                                   12

přijat

                                   13

přijat

Vyvěšeno 23. 4. 2020

Mgr. Diana Jubánková

 ředitelka školy

 

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2020/2021 od 7. 4. do 21. 4. 2020

 1. Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
 2. Podání přihlášky proběhne bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole
 3. Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovuji období 7. 4. - 21. 4. 2020

Zapsány mohou být děti narozené do 31. 8. 2014 (na žádost rodičů i děti narozené až do 31. 12. 2014). Zápis se týká i dětí s odkladem.

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 1. poštou (ZŠ Hroznětín, Sídliště 310, 362 33 Hroznětín)
 2. osobní podání ve škole (každý den od 8. 00 – 10. 00 hodin)
 3. do datové schránky školy (2dammrd),
 4. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, nelze jen poslat prostý email! (zshroznetin.zapis@centrum.cz)

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Žádost si můžete stáhnout v příloze, či si ji vyzvednout ve škole (každý den od 8. 00 – 10. 00 hodin)

www.zshroznetin.net       353 618 116

Rada města jednomyslně schválila příspěvek na pořízení pomůcek pro rodiče žáků 1. třídy školního roku 2020-2021 ve výši 2.500,- Kč. Příspěvek bude vyplacen formou finančního daru po předložení úhrady za nákup školní tašky, nebo školních pomůcek. Příspěvek se vyplácí v rámci podpory školního vzdělávání ve městě Hroznětín. 
Martin Maleček - starosta města

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zadost-o-prijeti-k-zakladnimu-vzdelavani.doc 34.8 Kb