Zaměstnanci školy, kontakty, předměty

Vyučující jednotlivých předmětů

Bc. Petra Růžičková (TU 1. ročníku)
1. ročník:
Čj, Ma, Prv, Tv, Vv, Hv, Pč

Mgr. Dana Neckářová (TU 2. ročníku)
2. ročník:
Čj, Ma, Prv, Vv, Pč
3. ročník

Vv
4. ročník
Vv

Mgr. Ivana Vaníčková (TU 3. ročníku)
3. ročník:
Čj, Ma, Prv, Hv

8. ročník:
Čj

9. ročník:

Mgr. Roman Heinic (TU 4. ročníku)
4. ročník:
Čj, Ma, Tv, Hv, Pč
2. ročník:
Tv
5. ročník:
Tv, Hv

Mgr. Světlana Ambrožová (TU 5. ročníku)
5. ročník:
Čj, Ma, Vl, Aj, Vv
4. ročník:
Aj

Ing. Dagmar Adamovičová (TU 6. ročníku)
6. ročník:
Fy, Př, Přs, Vz, Inf
7. ročník:
Fy, Př, Přs
8. ročník:
Ch, Fy, Př
9. ročník:
Ch, Př, Fy

Mgr. Jan Janouš(TU 7. ročníku)
7. ročník:
D, Z, Vo, 
6. ročník:
D, Z, Vo
8. ročník:
D, Z, Vo, Hv
9. ročník:

D, Z, Vo, Hv
4. ročník:
Vl

Mgr. Dana Šlapáková (TU 8. ročníku)
8. ročník:
Aj, Pč
3. ročník:
Aj

4. ročník:
Přv
5. ročník:

6. ročník:
Aj, Pč
7. ročník:
Aj, Pč
8. ročník:
Aj, Pč, Dv
9. ročník:
Aj, Vv

Mgr. Šárka Nagyová (TU 9. ročníku)
9. ročník:
Čj, Vz

Mgr. Drahomíra Vavryčuková
6. ročník:
Ma, Vv
7. ročník:
Ma, Nj, Vv
8. ročník:
Nj
9. ročník:
Ma, Nj

Mgr. Diana Jubánková
5. ročník:
Přv
8. ročník:
Ma, Vv

Mgr. Lenka Kozohorská
2. ročník:

Hv
6. ročník:
Čj, Hv
7. ročník:
Čj, Hv

Mgr. Libor Habr
3. ročník
Tv, Pč

4. ročník:
Dv
5. ročník:
Inf, Dv
6. ročník:
Tv - chlapci, Tv - dívky
7. ročník:
Tv - chlapci, Tv - dívky, Inf, Vz, Dv
8. ročník:
Tv - chlapci, Tv - dívky, Inf, Vz
9. ročník:
Tv - chlapci, Tv - dívky, Inf, Dv