Zaměstnanci školy, kontakty, předměty

Vyučující jednotlivých předmětů

Mgr. Světlana Ambrožová (TU 1. ročníku)
1. ročník:
Čj, Ma, Prv, Tv, Hv, Pč
6. ročník
Vv, Hv

Mgr. Petra Růžičková (TU 2. ročníku)
2. ročník:
Čj, Ma, Prv, Vv, Pč, Tv, Hv

Mgr.Dana Neckářová (TU 3. ročníku)
3. ročník:
Čj, Ma, Prv, , Vv, Pč

1. ročník:
Vv

4. ročník:
Vv

5. ročník:
Vv

Mgr. Ivana Vaníčková (TU 4. ročníku)
4. ročník:
Čj, Ma, Hv, Vl
3. ročník:
Hv
4. ročník:
Hv
6. ročník:
Čj

p. Pavlína Zelenková (TU 5. ročníku)
5. ročník:
Čj, Ma, Aj, Hv
7. ročník:
Nj
8. ročník:
Nj
9. ročník:
Nj

Mgr. Libor Habr (TU 6. ročníku)
6. ročník:
Vz, Inf, T, Pč
3. ročník:
Tv
4. ročník:
Tv, Dv, Pč
5. ročník:
Inf, Dv, Pč
7. ročník:
Dv, Tv
8. ročník:
Inf, Dv
9. ročník:
Inf, Dv

Ing. Dagmar Adamovičová (TU 7. ročníku)
7. ročník:
Př, Přs, Fy, Inf, Vz
6. ročník:
Př, Přs, Fy
8. ročník:
Ch, Př, Fy
9. ročník:

Ch, Př, Fy

Mgr. Jan Janouš (TU 8. ročníku)
8. ročník:
D, Z, Vo, Vv
5. ročník:
Vl

6. ročník:
D, Vo
7. ročník:
D, Vo
9. ročník:
D, Z, Vo, Vv, Hv

Mgr. Diana Jubánková (TU 9. ročníku)
9. ročník:
Ma, Vz
5. ročník:
Přv

Mgr. Šárka Nagyová
9. ročník:
Čj, Pč

Mgr. Lenka Kozohorská
7. ročník:
Čj, Hv, Vv
8. ročník:
Čj, Hv

Mgr. Jan Nováček
5. ročník
Tv

6. ročník:
Z, Ma
7. ročník:
Z, Ma
8. ročník:
Ma, Tv
9. ročník:
Tv

Ráchel Hladká DiS.
3. ročník
Aj

4. ročník:
Aj, Přv
6. ročník:
Aj
7. ročník:
Aj, Pč
8. ročník:
Aj, Vz, Pč
9. ročník:
Aj