Pozvánka na den otevřených dveří k 60.výročí založení

Pozvánka na den otevřených dveří 60.výročí založení


Akce v září

2. 9. 2019

Slavnostní zahájení školního roku, vyučování do 8. 45 hodin
VŠEM ŽÁKŮM PŘEJEME KRÁSNÝ, ÚSPĚŠNÝ A POHODOVÝ NOVÝ ŠKOLNÍ ROKsmiley

5. 9. 2019 od 16.00 hodin
Informativní třídní schůzky

23. - 27. 9. 2019
Simulační hra - projektový týden pro přihlášené žáky 8. a 9. ročníku

Rozvrh hodin
1. třída
3. a 4. 9. 2019 vyučování končí v 9. 40 hodin, družinové žáky si přebírá p. vychovatelka s p. asistentkou
5. a 6. 9. 2019 vyučování končí v 10. 45 hodin, družinové
žáky si přebírá p. vychovatelka s p. asistentkou
Od 9. 9. probíhá výuka dle rozvrhu.

2. - 5. třída
3. 9. 2019 vyučování končí v 11. 40 hodin (třídnické práce, učebnice), 
družinové žáky si přebírá p. vychovatelka
Od 4. 9. probíhá výuka dle rozvrhu.

6. - 9. třída
3. 9. 2019 vyučování končí ve 12. 00 hodin (třídnické práce, učebnice)
Od 4. 9. probíhá výuka dle rozvrhu bez odpoledního vyučování.
Kompletní rozvrh ve všech třídách od 9. 9. 2019.

Školní družina a školní jídelna bude v provozu od 3. 9. 2019.

V novém školním roce bude škola mít opět vlastního speciálního pedagoga a logopeda. Bude též probíhat vyšetření žáků přímo u nás ve škole p. ředitelkou PPP Karlovy Vary PHDr. Jolanou Mižikarovou.
Speciální pedagog se bude věnovat nápravám žáků s podpůrnými opatřeními dle zpráv z PPP. 

Vstupujeme do dalšího projektu Společné zlepšování výuky II (tzv. Šablony II). Projekt bude probíhat od 1. 8. 2019 - 31. 7. 2021. Díky projektu škola získá 823 575,- Kč, které budou využity na tyto aktivity:

1. ZŠ
Školní kariérový poradce
Zapojení ICT technika do výuky
Využití ICT ve výuce
Kluby pro žáky 
Doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem
Projektový den ve škole

2. ŠD
Zapojení odborníka z praxe
Využití ICT ve vzdělávání
Projektový den

O všem vás budeme průběžně informovat.

I v tomto školním roce pokračujeme v projektu "Podpora společného vzdělávání v praxi" (APIV B), v rámci kterého se pedagogičtí zaměstnanci vzdělávají pod vedením odborníků a získávají další a nové vědomosti a zkušenosti.

Ve školním roce nás čekají tradiční akce a spousta dalších aktivit. Budeme Vás informovat prostřednictvím webových stránek a elektronické ŽK. 
Nabídneme i v tomto školním roce různé kroužky. Uvidíme, kolik žáků se  přihlásí a které z nich se rozběhnou.


Provoz školní družiny - od 5. 30 do 16. 00 hodin.

Tento školní rok slaví naše škola významné výročí - 60 let. K tomuto výročí chystáme různé akce. Některé z nich jsou pro nás i pro vás tradiční, "ale my je oblékneme do jiného kabátu". Věříme, že si to vše užijeme a budeme mít spoustu krásných zážitků. O všech akcích vás budeme průběžně a včas informovat.

Upozornění na kroužek "Vaření se starostou"
Opět se otevírá kroužek - Vaření se starostou. Začíná 15. 10. 2019 od 16. 00 hodin v Městském společenském centru v Hroznětíně. Plakátek ke kroužku najdete v příloze. Přihlašovat se můžete u vedení školy.


 


 


 


  


 


 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vareni-se-starostou.jpg 1185.5 Kb

Tisk článku

Prázdniny a ředitelské volno ve školním roce 2019/2020

Podzimní prázdniny   
29. 10. 2019 a 30. 10. 2019

Vánoční prázdniny
23. 12. 2019 - 3. 1. 2020

Pololetní prázdniny            
31. 1. 2020

Jarní prázdniny             
24. 2. 2020 - 1. 3. 2020

Velikonoční prázdniny
9. 4. 2020

Hlavní prázdniny            
1. 7. 2020 - 31. 8. 2020

Školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Ředitelské volno
25. 10. 2019
31. 10. 2019 a 1. 11. 2019
29. 6. 2020 a 30. 6. 2020

 

Tisk článku