Nefunkční aplikace BAKALAŘI v mobilním telefonu

V případě, že je aplikace nefunkční, je nutno ji odinstalovat, restartovat telefon, opětovně aplikaci stáhnout a nainstalovat. Upozorňujeme, že na funkčnost aplikace může mít vliv i aktualizace operačního systému mobilního telefonu. Server s Bakaláři běží sedm dní v týdnu a je školou pravidelně aktualizován, tudíž na nefunkčnost mobilní aplikace nemá žádný vliv. V případě, že mobilní aplikace nefunguje, využijte do Bakalářů přístup přes webový prohlížeč (www.zshoznetin.net/internetova-zakovska-knizka/). Webový prohlížeč najdete na každém chytrém mobilním telefonu i počítači.


Organizace začátku školního roku 2021 – 22

Od 13. 9. 2021 nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost testování žáků. 

Pokud se epidemická situace zhorší, bude dle pokynů povinnost testování obnovena.

 

Příchod:                                                    

hlavní vchod                                         

7.40: VI. třída                                              

7.45: IV. třída                                           

7.50: I. třída 

zadní vchod (účko)      

7.40: II. třída                                              

7.45: IX. třída                                          

7.50: VIII. třída                                          

boční vchod (Tv)                                     

7.40: III. třída                                          

7.45: V. třída                                           

7.50: VII. třída                                         

Odchod: všichni hlavním vchodem!!!

 

Testování žáků

Naše škola bude opět testovat neinvazivními antigenními testy pro samo odběr (Genrui BioTech). Testy jsou pro žáky školy zadarmo. Nebude umožněno používání vlastních testů. Pokud nebudete chtít testovat své dítě ve škole, můžete využít veřejná odběrová místa a v den testování donese žák do školy příslušné potvrzení. Termíny testování jsou 1. 9. (žáci I. třídy 2.9.), 6.9. a 9.9. Všechny testované děti obdrží v den testování potvrzení o výsledku testování, které mohou využít i mimo školu. Žáci, kteří by se nemohli testovat z důvodu absence v daný termín, se otestují následující den ihned po příchodu do školy v sekretariátu školy.

Odkaz na instruktážní video: (https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4&t=76s>)

Informace ke screeningovému testování

Školní testování antigenními testy se netýká:

  • žáků ze základní školy, kteří byli otestováni mimo školu v odběrovém místě (potvrzení žák předloží k nahlédnutí učiteli v den testování) – antigenní test nesmí být starší než 72 hodin, PCR test 7 dní
  • žáků, kteří mají minimálně 14 dní řádně ukončené očkování 
  • žáků, kterým neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19 

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest

Všichni jsou povinni při vstupu do budovy školy a ve všech společných prostorech si zakrýt dýchací cesty a to takovým ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádně platném opatření Ministerstva zdravotnictví.

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou děti a žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení).

Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školní družině, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky).

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
genrui-letak.pdf 247.1 Kb
msmt-manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf 744.5 Kb

Promovideo