Projekt Společné zlepšování výuky

Příjemce dotace: Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary

Název projektu: Společné zlepšování výuky II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012196

Období realizace: 1. 8. 2019 - 31. 7. 2021, prodlouženo do 31. 1. 2022

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Z finančních prostředků v celkové výši 823.575,- Kč hradíme následující aktivity:

Základní škola

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Zapojení ICT techniky do výuky v ZŠ

Badatelský klub pro žáky ZŠ

Klub komunikace v cizím jazyce pro žáky ZŠ

Projektový den v ZŠ

Kariérní poradce

Školní družina

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání ve ŠD

Využití ICT ve vzdělávání ve ŠD

Projektový den ve ŠD

 

 

Příjemce dotace: Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary

Název projektu: Společné zlepšování výuky III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019602

Období realizace: 1. 8. 2021 - 30. 6. 2023

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy č. 80OP VVV – Šablony III.

Z finančních prostředků v celkové výši 405.222,- Kč hradíme následující aktivity:

Základní škola

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Zapojení ICT techniky do výuky v ZŠ

Projektový den v ZŠ

Školní kariérní poradce

Školní asistent