Školská rada

Dne 1.1.2006 začala na naší škole pracovat Školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada schvaluje různé dokumenty, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, podává podněty a oznámení ředitelice školy, zřizovateli apod.

Naše Školská rada má 9 členů, kteří jsou voleni na 3 roky.

 

Složení nové Školské rady pro následující 3 roky:
za pedagogické pracovníky
p. Habr
p. Ambrožová
p. Adamovičová

za rodiče
p. Zusková
p. Štětkářová
p. Topičová

za zřizovatele
p. Maleček

p. Janský

p. Pučil 

 

Předsedkyní ŠR se stala p. Miroslava Zusková.

Pokud budete chtít cestou Školské rady sdělit své náměty, připomínky či okruhy k řešení, můžete k tomuto využít nově zřízený emailový kontakt: skolskarada.hroznetin@seznam.cz.