Akce

květen

4. 5. 2022
McDonald cup - Ostrov, vybraní žáci 4. a 5. ročníku

9. 5. 2022
Testování žáků 5. ročníku - Čj

9. 5. 2022
Pořad pro maminky ke Dni matek, žáci 1. a 2. ročníku

Den matek je vhodnou příležitostí k tomu, aby maminkám bylo připomenuto, jak důležité a milované jsou. Proto dne 9. 5. 2022 uspořádali žáci první a druhé třídy milé překvapení, jehož součástí byly krásné písničky i básně. Žáci napekli cukroví ve tvaru srdce, vyrobili dárečky a psali upřímná přáníčka nejen pro maminky, ale i pro babičky. Dojemné vystoupení rozplakalo nejedno oko.  Pro žáky to byla významná událost, proto děkujeme všem, kteří se dostavili. (Mgr. Petra Růžičková)

10. 5. 2022
Testování žáků 5. ročníku - Aj

11. 5. 2022
Testování žáků 5. ročníku - Ma

11. 5. 2022
Projekt Hrdá škola - Den bláznivých ponožek

11. 5. 2022
Den proti rakovině

Ve středu 11. května 2022 proběhl již 26. ročník celonárodní sbírky Ligy proti rakovině Praha. Žáci 9. ročníku naší školy prodávali kytičky měsíčku lékařského ve škole, v ulicích města Hroznětína a v Merklíně. Sbírka je preventivní akcí na podporu výzkumu a léčby nádorových onemocnění. Všichni, kteří si zakoupili kytičku v letošním roce, pomohli v boji proti rakovině děložního čípku a prostaty. Děkujeme.         (Ing. Dagmar Adamovičová)
 

12. 5. 2022
Svět záchranářů Karlovy Vary, žáci 4. ročníku
(průkaz cyklisty)

Dne 12. 5. 2022 se vypravili žáci 4. ročníku do Centra zdraví a bezpečí v Kalových Varech, kde je čekala prověrka učiva dopravní výchovy - řidičský průkaz pro cyklistu. Praktickou zkoušku  jízdy na kole podle dopravních předpisů složili úspěšně všichni kromě jednoho žáka, písemný test zvládlo 11 z 15 žáků. Těchto 11 žáků získali řidičský průkazpro cyklisty. (Mgr. Dana Neckářová)

18. 5. 2022
Projekt Inženýr Junior, žáci 8. ročníku

20. 5. 2022
Hvězdárium  - žáci 1. - 9. ročníku
(tělocvična, vstupné 50,- Kč)

23. 5. 2022
Focení žáků, tříd

27. 5. 2022
Exkurze Muzeum Sokolov + Jump aréna
, žáci 7. a 9. ročníku

V záložce zájmová činnost najdete nové vydání školního časopisu.

duben

1. 4. 2022
Poslední plavání - žáci 4. ročníku, KV Aréna 
Odjezd od školy v 7.45 hodin, po návratu pokračuje výuka.  

4. 4. 2022
Poslední bruslení - přihlášení žáci (Zimní stadion Ostrov 11.15 - 12.15)
Odjezd od školy v 10.45 hodin, po návratu pokračuje výuka.

5. 4. 2022
Zápis do 1. ročníku, 14. 00 - 18. 00
(bližší informace v příloze)

6. 4. 2022
Beseda v knihovně, žáci 2. ročníku

8. 4. 2022
Ukliďme Česko, žáci 1. - 9. ročníku
(bližší informace podají TU)

Dne 8. 4. 2022 se naše škola zúčastnila celostátní akce Ukliďme Česko. Všechny třídy naší školy se podílely na úklidu nejen v okolí školy, ale i na náměstí, v okolí židovského hřbitova, na stezce do Merklína a ke školce. Sebrali jsme celkem přibližně 237  kg odpadu a přispěli tak ke zkrášlení a obnově životního prostředí. (p. Neckářová)

12.  a 13. 4. 2022
Přijímací zkoušky na SŠ, žáci 9. ročníku

14. 4. 2022
Velikonoční prázdniny

19. 4. 2022
Legionářský vlak - Karlovy Vary, žáci 8. ročníku
(bližší informace podají TU)

Žáci 8. ročníku naší školy navštívili v úterý 19. 4. 2022 v Karlových Varech LEGIOVLAK, projekt Československé obce legionářské. Při prohlídce repliky legionářského vlaku z období let 1918-1920 se žáci seznámili s československými legiemi a jejich zásluhami o vznik samostatného československého státu. Komentovaná prohlídka probíhala v jednotlivých vagonech vlaku, např. v těplušce, ve zdravotním vagonu, ve vagonu kovárna a byla velmi zajímavá. (p. Adamovičová)

20. 4. 2022
Legionářský vlak - Karlovy Vary, žáci 7. a 9. ročníku
(bližší informace podají TU)

21. 4. 2022
Pedagogická rada, návrh známek za 3. čtvrtletí

21. 4. 2022
Třídní schůzky
od 16. 30 hodin - 1. stupeň
od 17. 00 hodin - 2. stupeň

22. 4. 2022
Den Země 

Mezinárodní Den Země je svátek naší Země, planety, která jediná ze všech planet sluneční soustavy umožňuje existenci života – lidí, živočichů i rostlin. Poprvé se tento den slavil v roce 1970 v Americe, jako událost zaměřená na propagaci a ochranu životního prostředí. Od roku 1990 se k oslavám připojil zbytek světa. Také naše škola se i letos 22. dubna připojila k oslavám. Žáci si povídali o důležitosti ochrany přírody a zpracovali jednotlivá ekologická témata. Žáci I. stupně se zaměřili na význam těchto pojmů a ekosystémů: Strom, Slunce, Les, Rybník, Pole a louky. Na II. stupně žáci zpracovali témata Atmosféra, Hydrosféra, Pedosféra  a Fotosyntéza. Důležitým bodem projektového dne byla recyklace odpadů a vyhodnocení založeného pokusu - dobu rozkladu odpadků, např. slupka od jablka, pomeranče, banánu, papír. Závěrem dne byla na programu také procházka do přírody. (p. Adamovičová)

27. 4. 2022
Projekt Inženýr Junior, žáci 8. ročníku

29. 4. 2022
Čarodějnické dopoledne

V pátek 29. dubna 2022 jsme si všichni užili "Čarodějnické dopoledne" . Žáci druhého stupně a jejich učitelé připravili pro své mladší kamarády pestré a zajímavé hry, které si holky a kluci náležitě užili. Běhalo se v pytlích, házelo se čarodějnickým koštětem, kouzelný míček se přenášel na pingpongové raketě, podbíhalo se začarované lano,  skákali se žabáci... a došlo i na zaříkávání a nutnost pití ,,babského ucha" při proměně z pohádkové bytosti zpět na kluka či děvče :-). Bylo nás mnoho v čarodějnických maskách a oblečcích, trochu jsme se báli a hodně jsme se smáli! Celé hezké dopoledne jsme ukončili vydatným pojídáním dobře opečených vuřtů a bylo nám moc fajn. (p. Janouš)

V pátek 1. 4. 2022 jsme se žáky 7. ročníku v rámci praktických činností využili školní kuchyňku, kde jsme se pokusili upéci čokoládové muffiny. Děti si přinesly vlastní suroviny, ze kterých jsme pak společně vytvořili plánované dílo. Nebylo úplně jednoduché s takto početnou skupinou na tak malém prostoru koordinovat bez újmy na hlasivkách jednotlivé dílčí činnosti, nicméně si myslím a fotografie jsou toho důkazem, že výsledek byl více než dobrý. Každé z dětí přispělo nějakou pomocí, byť to byly třeba průběžné a závěrečné úklidové práce, a hlavní také je, že nedošlo k žádnému poranění. Upečené muffiny byly velmi chutné a příště zřejmě společně uspořádáme soutěž dvou týmů, které se budou ucházet o nejlepší kulinářský produkt. (p. Habr)

Dne 19. 4. 2022 se vypravili žáci první, druhé a třetí třídy na exkurzi na farmu Kozodoj. Viděli mnoho hospodářských zvířat a seznámili se s péčí o ně a jejich potřebami. Umožněn jim byl také fyzický kontakt, jenž žáky bavil a hlazením a mazlením nešetřili. Spokojený život zvířat na farmě všechny okouzlil a návštěvu plánují zopakovat. (p. Růžičková)

březen

3. 3. 2022
Skupinová intervence, žáci 6. a 8. ročníku

4. 3. 2022
Plavání - žáci 4. ročníku, KV Aréna 
Odjezd od školy v 7.45 hodin, po návratu pokračuje výuka.  

7. 3. 2022
Bruslení - přihlášení žáci (Zimní stadion Ostrov 11.15 - 12.15)
Odjezd od školy v 10.45 hodin, po návratu pokračuje výuka.

7. března 2022 se žáci naší školy již potřetí zúčastnili bruslení na ZS v Ostrově. Účast byla jako vždy hojná, tentokráte jelo 50 těšících se dětí z I. i II. stupně. Celou hodinu se mohou vydovádět nejen zkušení bruslaři, ale i ti méně zkušení a i naprostí začátečníci, kterým se věnuje učitelský doprovod, ale pomoci se jim dostane i od kamarádů. Tato akce probíhá  od začátku letošního roku a to vždy 1 x měsíčně. Po dlouhých měsících nečinnosti a nemožnosti  konání podobných akcí z důvodů covidové pandemie jsou žáci nadšení a vždy se velice těší na další pokračování. (vymysleli žáci 5. ročníku)

11. 3. 2022
3D projekce, Gymnázium Ostrov, žáci 5. ročníku

V pátek 11.3.  jeli žáci 5. ročníku navštívit Gymnázium v Ostrově. Co je tam přivedlo? Byla to zajímavá nabídka jednorázového výukového programu 3D laboratoř na téma „Přírodověda – Vesmír, Sluneční soustava,  planeta Země a Měsíc“. Žákům byly rozšířeny obzory o nové informace, mohli porovnat velikosti planet s nekonečností vesmíru, byli obohaceni o nové vjemy, které umožňují 3D brýle. Po každé výukové části mohli uplatnit své nově nabyté zkušenosti v jednouchém testu, osmisměrce či křížovce. Program se jim velice líbil a v nejbližší době se budou do těchto prostor vracet, neboť je možnost využít i dalšího výukového tématu – Člověk. (p. Vaníčková)

11. 3. 2022
Plavání - žáci 4. ročníku, KV Aréna 
Odjezd od školy v 7.45 hodin, po návratu pokračuje výuka.  

11. 3. 2022
Jump Aréna Sokolov + Zámek Sokolov, žáci 7. a 9. ročníku

V pátek 11. března 2022 jsme společně s žáky 7. a 9. třídy navštívili město Sokolov za účelem prohlídky místního zámku a návštěvy zdejší Jump arény. Cestou nás zprvu provázely menší logistické problémy, neboť hned vlak do Sokolova měl zpoždění min. 40 minut a tato prodleva by nám zásadně narušila naše další plány. Naštěstí jsme mohli improvizovat a do Sokolova jsme odjeli autobusem. Žáci sedmé třídy nejprve navštívili zdejší zámek, který se nachází v samotném středu města. Zajímavostí je, že zámek byl vystavěn na místě původní vodní tvrze ze 13. století. Od roku 1960 se v zámku nachází muzeum se zaměřením na dějiny regionu, historii hornictví, geologii a ekologii. Samotnou expozici jsme zhlédli společně s výkladem, který nám zajistila zdejší zaměstnankyně. Žáky dle mého názoru nejvíce zajímala expozice týkající se vývoje hornictví ve zdejším kraji, artefakty první i druhé světové války, model těžní věže, ale další zajímavé předměty. Výlet jsme zakončili návštěvou Jump arény, kde jsme vystřídali 9. ročník, který pokračoval k návštěvě zámku. Domnívám se, že výlet se nám vydařil i přes počáteční problémy a myslím, že podobný určitě uskutečníme ještě v budoucnu.  (p. Habr)

14. 3.  - 18. 3. 2022
Jarní prázdniny

21. 3. 2022
Vynášení Moreny, žáci 1. stupně

Dne 21. 3. 20220se žáci 1. stupně rozloučili se zimou tradičním vynášením Moreny. Tímto lidovým zvykem jsme za slunečného dne přivítali jaro. Morena nebo také Morana, Morjana, Mořena, Marzana, Mařena, Smrt, Smrtka nebo Smrtholka je pravděpodobně slovanskou bohyní smrti. Zobrazována je jako ošklivá stařena, která uzavírá nejen zimu, ale i koloběh života, jehož součástí je i smrt. Její jméno je odvozeno od slovanského slova umořit čili zemřít.
Žáci 1. ročníku vyrobili strašidelnou, ale zároveň komickou Morenu ze dřeva, slámy a starých kusů oblečení. Aby dobře vypadala, dostala slušivý klobouk a na vycpané břicho opasek. Za hlučného průvodu byla dopravena k řece a za přítomnosti dětí ze zdejší mateřské školy skončila v plamenech a poté ve vodě. Společně jsme zazpívali a zamávali ohořelé figuře, kterou odnášel proud. Moreno, tak zase za rok. (p. Růžičková)

21. 3. 2022
Den otevřených dveří + Jarní dílna (plakát v příloze)

Dne 21. 3. 2022 se konaly u příležitosti Dne otevřených dveří Jarní dílny pro děti i rodiče. Příchozí si zde mohli vyrobit jarní závěsnou dekoraci a zajíčka z květináčů. (p. Neckářová)

22. 3. 2022
Beseda - finanční gramotnost
8. 00 - žáci 2. ročníku
8. 50 - žáci 4. ročníku

Dne 22. 3. 2022 se žáci 2. a 4. třídy zúčastnili výukového pořadu o finanční gramotnosti. Během podrobného a poutavého výkladu si ověřily své znalosti o hodnotách peněz a seznámili se s nejjednodušší tvorbou rodinného rozpočtu. (p. Neckářová)

23. 3. 2022
Projekt Inženýr Junior, žáci 8. ročníku

24. 3. 2022
"Kdo chce s vlky výti" - výukový pořad, tělocvična

Vstupné 60,- Kč.    

Ve čtvrtek 24. března 2022 se na naší škole konala beseda Štěpánky Kadlecová, stopařky vlků z Krušných hor, „Kdo chce s vlky výti.“ Společně s ní školu navštívil i její vlčí kamarád. Jednalo se o československého ovčáka, plemeno psa vzniklé zkřížením německého ovčáka a karpatského vlka. Žáci se dozvěděli zajímavé informace o životě vlků, kde se pohybují, jak reagují na člověka a člověk na ně, kolik vlků u nás žije a jak to funguje ve vlčí smečce. Během přednášky si žáci prohlédli spoustu fotografií z mapování vlků v Krušných horách, obtisk vlčí stopy v životní velikosti či opravdovou fotopast. Na závěr si mohli žáci tohoto „kamaráda vlka“ vyfotit a pomazlit se s ním. (p. Kozohorská) 

25. 3. 2022
Plavání - žáci 4. ročníku, KV Aréna 
Odjezd od školy v 7.45 hodin, po návratu pokračuje výuka.  

28. 3. 2022
Beseda se spisovatelem - Jiří Walker Procházka
8. 00 - 9. 40
žáci 4. a 5. ročníku - "Jak se dělají komiksy"
10. 00 - 11. 40
žáci 6. a 7. ročníku - "Komiksy hravé i dravé"        
11. 50 - 13. 30
žáci 8. a 9. ročníku - "Komiksy hravé i dravé"    
Vstupné 70,- Kč.     


V pondělí 28. března 2022 byla pro naše žáky IV. – IX. třídy uspořádaná beseda se spisovatelem Jiřím Walkerem Procházkou, známého především jako autora knih science fiction a fantasy. Žáci 8. a 9. ročníku absolvovali workshop na téma „Průlet fantastickými světy“, ve kterém se dozvěděli spoustu zajímavých informací o světových a současných dílech scifi a fantasy a o knižních a filmových sériích tohoto žánru. Pro žáky 6. a 7. ročníku bylo přichystané téma „Komiksy hravé i dravé“, kde byli informováni o historii komiksu a literárních žánrech zpracovaných v komiksu a o uměleckých i technických profesích, které se na tvorbě komiksu podílejí. Mladší žáci (4. a 5. ročník) si vyzkoušeli, jak se takový komiks tvoří v pořadu „Jak se dělají komiksy a Bublifuk zvláště?“ Sám autor představil žákům i své knihy a pochlubil se tou nejnovější, která vyšla 18.8.2021. Jedná se o knihu „Zátopek“, která vznikla na základě filmového scénáře Davida Ondříčka, Alice Nellis a Jana P. Muchova. (p. Kozohorská)

30. 3. 2022
Testování PISA 2022 (ČŠI), určení žáci 9. ročníku
                                                                                

únor

4. 2. 2022
Pololetní prázdniny

7. 2. 2022
Bruslení - přihlášení žáci (Zimní stadion Ostrov 11.15 - 12.15)
Odjezd od školy v 10.45 hodin, po návratu pokračuje výuka.

11. 2. 2022
Plavání - žáci 4. ročníku, KV Aréna 
Odjezd od školy v 7.45 hodin, po návratu pokračuje výuka.

Jako každý pátek se žáci čtvrté třídy ZŠ Hroznětín opětovně účastnili kurzu plavání v Bazénovém centru v Karlových Varech u KV arény. Děti se učí pod vedením zkušené instruktorky plavání paní Gábiny Štěpánové Süčové základní plavecké styly a zlepšovat jejich vztah k plaveckému sportu jako takovému. Pro žáky je v centru vždy vyhrazena jedna celá plavecká dráha, kde se děti učí základní styl kraulu a prsou. K dispozici mají různé plavecké pomůcky (destičky a žížaly) s jejichž pomoci žáci v dráze snáze a méně namáhavě plavou. Rovněž se děti učí plavat pod vodou (podplouvání různých překážek, sběr předmětů ze dna), skoky do vody z bloku a využívat tak celého těla ke správnému pohybu ve vodě. Pro děti je tento výcvik náročný, avšak v závěru je jim vždy jejich píle vynahrazena přístupem na tobogány a do vířivky. Po skončení každého výcviku je na dětech patrná zdravá únava, červené tváře a šťastný výraz ve tváři. Za sebe mohu říci, že děti s každým kurzem dělají velké pokroky, přestávají se bát vody a na každý pátek se velmi těší. (p. Habr)

16. 2. 2022
Projekt Inženýr Junior, žáci 9. ročníku

Projekt Inženýr Junior letošní deváťáci, vzhledem k pandemické situaci, absolvovali v průběhu dvou let. Nakonec se vše podařilo a výstupem z výukových lekcí autotronika, elektrotechnika, programování micro:bit, programování CNC strojů, 3D tisk a robotika byly dva modely aut, každý žák si vytvořil osazené nepájivé kontaktní pole, výtisk z 3D tiskárny, vyfrézovaný výrobek, micro:bit a diář. Deváťáci projekt úspěšně zakončili ve středu 16. 2. 2022 a od ředitele SPŠ Ostrov obdrželi diplom Inženýr nebo Bakalář Junior. (p. Adamovičová)

18. 2. 2022
Plavání - žáci 4. ročníku, KV Aréna 
Odjezd od školy v 7.45 hodin, po návratu pokračuje výuka.

18. 2. 2022
Exkurze Moser Karlovy Vary + Knihovna KK - žáci 9. ročníku

25. 2. 2022
Plavání - žáci 4. ročníku, KV Aréna 
Odjezd od školy v 7.45 hodin, po návratu pokračuje výuka.

Ve čtvrtek 20. 1. 2022 se na naší škole uskutečnila přednáška zkušeného kriminalisty Krajského ředitelství PČR Karlovarského kraje, kpt. Ivana Zajíce na téma "Drogy - nebezpečí pro vaše děti". Přednášky se účastnili žáci šesté až deváté třídy. Policista žákům předával na základě svých dlouholetých zkušeností zajímavé informace o drogách, jejich účincích na organismus, distribuci a následcích při užívání. Žáci se např. dozvěděli, jak se drogy dělí, z čeho se vyrábějí a jaká jsou úskalí při koupě drogy. Z praxe zkušeného kriminalisty se dozvěděli, že s drogami se setkávají čím dál tím mladší děti a některé již dokonce na prvním stupni základních škol, ale také stále častěji starší lidé. Přítomné žáky zajímala zejména problematika legislativy drog, definice „malého množství drog“, „užívání drogy pro vlastní potřebu“ a kriminalizace takových to jednání. Součástí besedy bylo také žákům osvětlit rozdíly mezi trestným činem a přestupkem u této problematiky. Velká část žáků například vůbec netušila, že samotné nabízení drogy druhé osobě je již trestným činem, byť se jedná například o cigaretu marihuany, která se řadí mezi měkké drogy. Označení „měkká droga“ ovšem vyvolává klamný dojem, že tyto drogy jsou méně nebezpečné, nicméně je obecně známo, že neexistuje orgán v těle, který by kouření cigarety s obsahem THC nepoškozovalo. V závěru dostali žáci prostor na dotazy, které kpt. Zajíc zodpovídal a z důvodu velkého zájmu o tuto problematiku bude spolupráce s odborem protidrogové agendy našeho kraje i nadále pokračovat. (p. Habr)

Zeměpisná exkurze - 3D učebna gymnázium Ostrov
V pátek 18. 2. 2022 jsme na základě nabídky navštívili s žáky 6. ročníku 3D učebnu gymnázia Ostrov. Zvolili jsme program: Vesmír, Sluneční soustava, planeta Země, Měsíc…S použitím 3D brýlí si žáci zopakovali stavbu Sluneční soustavy, vlastnosti jednotlivých planet, informace o oběžných dráhách apod.Tyto informace pak žáci využili při vyplňování pracovních listů. Z geologického vývoje planety Země bylo připomenuto období dinosaurů - krátký animovaný film.Akce byla příjemným zpestřením výuky a zopakováním dříve probrané látky. (p. Nováček)

leden

3. 1. 2022
Bruslení - přihlášení žáci (Zimní stadion Ostrov 11.15 - 12.15)
Odjezd od školy v 10.45 hodin, po návratu pokračuje výuka.

14. 1. 2022
Plavání - žáci 4. ročníku, KV Aréna 
Odjezd od školy v 7.45 hodin, po návratu pokračuje výuka.

14. 1. 2022
Teplákový den (plakát v příloze)
akce je součástí projektu www.hrdaskola.cz

21. 1. 2022
Plavání - žáci 4. ročníku, KV Aréna 
Odjezd od školy v 7.45 hodin, po návratu pokračuje výuka.

26. 1. 2022
Pedagogická rada za 1. pololetí (známky se uzavírají k 24. 1. 2022 včetně)

28. 1. 2022
Plavání - žáci 4. ročníku, KV Aréna
Odjezd od školy v 7.45 hodin, po návratu pokračuje výuka.

31. 1. 2022
Výpisy vysvědčení a zhodnocení 1. pololetí
(v rámci vyučování, výuka probíhá dle rozvrhu)

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jarni-dilna.docx Jarní dílna - informace 96 Kb
plakat-den-otevrenych-dveri-jarni-dilna.doc 183.8 Kb
zapis-do-1.-rocniku.doc 1129 Kb