Akce

červen

1. 6. 2021
Projektový den - žáci 2. ročníku

11. 6. 2021
Focení žáků

17. 6. 2021
Uzavření klasifikace za 1. pololetí školního roku

21. 6. 2021
Závěrečná pedagogická rada

23. 6. 2021
Pasování na čtenáře - žáci 1. ročníku, Městské společenské centrum od 16.00 hodin

25. 6. 2021
Slavnostní ukončení školního roku, vysvědčení
(žáci 1. - 9. ročníku; žáci končí v 8.45 hodin)

Oběd ve ŠJ 25. 6. 2021
Oběd na tento den je nutno si zvlášť přihlásit u paní vedoucí do 23. 6. 2021. Výdej v tento den bude od 11. 00 - 12. 00 pouze do jídlonosičů (boční vchod u jídelny).

Od 21. 6. do 24. 6. 2021 končí vyučování následovně:
1. - 4. ročník v 11. 40 hodin
5. - 7. ročník ve 12. 00 hodin
8. a 9. ročník ve 12. 15 hodin

28. - 30. 6. 2021
Ředitelské volno

 


 

 

 

 

V únorových dnech proběhla na naší škole celoškolní výtvarná soutěž Ledové umění. Zúčastnili se jí žáci 3., 4., 5., 6.,7. třídy. Vzhledem k příznivému mrazivému počasí se dětem podařilo vytvořit aranžováním přírodnin do ledu nádhernou ledovou krásu. Porota složená z pedagogických pracovníků vyhodnotila nejlepší práce ze všech tříd, pochvalu si však zaslouží všichni zúčastnění. Nejlepších 14 prací bude odměněno ledovým překvapením.

p. Neckářová
 

Koncem září byla naše škola oslovena Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J.A.Komenského k účasti v soutěži ,, Komenský do tříd" určenou žákům a studentům.

Cílem bylo namalovat portrét Učitele národů, vystavit jej ve třídě a takto si připomenout jeho odkaz. Bylo velmi příjemné sledovat, s jakou vervou se naši osmáci a deváťáci pustili do malování a rád konstatuji, že většina portrétů byla velmi povedených - přikládám ukázku (viz fotogalerie). Těšíme se na další podobnou soutěž.
Jan Janouš
vyučující výtvarné výchovy 8. a 9. ročníku