Škola pro radost

S platností od 1. 9. 2023 dochází ke změně Školního vzdělávacího plánu Škola pro radost pro 1. stupeň. 
Zásadní změny – přidání digitálních kompetencí, které se promítnou ve všech předmětech.
Dále dojde k těmto úpravám:

  • nově bude probíhat výuka Inf (informatika) již od 4. ročníku, dojde k úpravě náplně učiva a výstupů
  • Inf v 5. ročníku bude pokračovat dotací 1 h týdně, promítne se zde úprava náplně učiva a výstupů
  • bude navýšen počet hodin Čj v 1. ročníku o 1 h (celkově na 10 h), tím se zvedne počet hodin žáků 1. ročníku na 21
  • dojde k ponížení hodin Ma ve 4. ročníku z 5 na 4
  • předmět Dv (dopravní výchova) – již nebude ve 4. a 5. ročníku jako samostatný předmět, ale bude součástí učiva v předmětu Přv (přírodověda); v 1. – 3. ročníku bude učivo z Dv nadále obsaženo v předmětu Prv (prvouka)
  • dojde k posílení hodin v předmětu Přv ve 4. a 5. ročníku z 1 hodiny na hodiny 2
  • Tv ve 3. ročníku ponížíme počet hodin ze 3 na 2
  • jsou poupraveny očekávané školní výstupy

S platností od 1. 9. 2023 dochází ještě ke změně Školního vzdělávacího plánu Škola pro radost v oblasti předmětu praktické činnosti z důvodu vybudování odborné učebny žákovských dílen. Do praktických činností již může škola nově zařadit tematický okruh Práce s technickými materiály (zatím nebyl realizován). Okruh Práce s laboratorní technikou již není mezi tematické okruhy na 2. stupni zařazen.  Po otevření přílohy je dodatek na poslední stránce ŠVP.

S platností od 1. 9. 2020 dochází k doplnění Školního vzdělávacího plánu Škola pro radost v oblasti předmětu praktické činnosti z důvodu vybudování odborné učebny pro výuku přírodopisu, chemie a fyziky, nové kuchyňky na škole a vymezeného pozemku za školou. Do praktických činností již může škola nově zařadit tematický okruh Práce s laboratorní technikou (zatím nebyl realizován), Příprava pokrmů, který byl doteď realizován pouze na I. stupni ZŠ a Pěstitelské práce, díky vybudování pozemku za školou určeného pro práci žáků k pěstitelským činnostem. Okruhy, které budou v rámci praktických činností vyučovány najdete v příloze. Po otevření přílohy je dodatek na poslední stránce ŠVP.
 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skola-pro-radost-2023-1.-stupen-od-1.-9.-2023.pdf 1715.5 Kb
skola-pro-radost-od-1.-9.-2023.pdf 5256.9 Kb