Škola pro radost

S platností od 1. 9. 2020 dochází k doplnění Školního vzdělávacího plánu Škola pro radost v oblasti předmětu praktické činnosti z důvodu vybudování odborné učebny pro výuku přírodopisu, chemie a fyziky, nové kuchyňky na škole a vymezeného pozemku za školou. Do praktických činností již může škola nově zařadit tematický okruh Práce s laboratorní technikou (zatím nebyl realizován), Příprava pokrmů, který byl doteď realizován pouze na I. stupni ZŠ a Pěstitelské práce, díky vybudování pozemku za školou určeného pro práci žáků k pěstitelským činnostem. Okruhy, které budou v rámci praktických činností vyučovány najdete v příloze. Po otevření přílohy je dodatek na poslední stránce ŠVP.
 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
svp989432583.pdf 5348 Kb