Speciální pedagog

Speciální pedagog

Přímo na škole budou i v tomto školním roce žákům a jejich zákonným zástupcům nabízeny poradenské služby.
 
 
SPECIÁLNÍ PEDAGOG
Mgr. Šárka Nagyová
náplň činnosti:
- náprava žáků s podpůrným opatřením po vyučování i v rámci vyučování (PSPP, PI)
 

Vyšetření žáků s PO
Ředitelka PPP Mgr. Mižikarová 

září - 11. 9. a  25. 9.

říjen - 9. 10. a 23. 10.

listopad - 6. 11. a 20. 11

prosinec - 4. 12.

leden - 22. 1. a 29. 1.