Výchovný poradce

Výchovný poradce

Výchovné poradenství včetně volby povolání

Mgr. Dagmar Randová (dagmarrandova@centrum.cz)

Konzultační hodiny:
pondělí 14. 30 - 16. 00 hodin

Na konzultace  výchovného poradce je potřeba se  telefonicky nahlásit  dopředu.
Pokud budete potřebovat, lze individuálně změnit termín dle vašich požadavků.

tel. školy  353 618 116, 771 160 854