Nabídka kroužků

Nabídka kroužků 2021/2022

Pro školní rok 2021/2022 nabízíme 13 kroužků:

Objevujeme krásu knihy, četby         
I. - III. třída, p. Janouš - pro nezájem neotevřeno (nabídka na pondělí 12.45 - 13.30)

Melodram                                          
III. - IV. třída, p, Zelenková - pro nezájem neotevřeno
Florbal                                               
VII. - IX. třída, p. Habr, pondělí 15.00 - 16.00
Sportovní kroužek                             
II. třída, p. Ambrožová, úterý 11.40 - 12.35
Přednes a recitace                           
VI.- IX. třída, p. Nagyová - pro nezájem neotevřeno
Angličtina pro nejmenší                    
II. třída, p. Ambrožová, středa 11.40 - 12.40
Hry s čísly a písmeny                       
I. třída, p. Růžičková, čtvrtek 12.00 - 13.00
Pěvecký sbor                                   
I. - IX. třída, p. Kozohorská, p. Jubánková - pro nezájem neotevřeno
Fitdance                                           
VI.  - IX. třída, p. Zelenková - pro nezájem neotevřeno

Kroužek angličtiny                           
I. třída, p. Hladká, úterý 13.00 - 13.45

Vyznačené kroužky začaly od října fungovat.

Nově nabízíme:
Příroda a my                                     
VI.  - IX. třída, p. Adamovičová, nabídka čtvrtek 15.00 - 16.00
Šikovné ručičky                                 
1. stupeň, p. Vaníčková, nabídka pondělí 14.00 - 15.00 (1x za 14 dní)
Kroužek vaření                                    
1. stupeň, p. Vaníčková, nabídka pondělí 14.00 - 15.00 (1x za 14 dní)