Nabídka kroužků

Nabídka kroužků 2020/2021

Pro školní rok 2020/2021 bylo nabídnuto 11 kroužků, otevřelo se 8:

pondělí          
              Klub badatelů p. Vaníčková             
              
Florbal p. Habr                        

úterý              
              Sportovní p. Ambrožová           
             
Vyrábění p. Hladká                   

středa             
              Aj pro nejmenší p. Ambrožová             
              Klub Aj p. Hladká                    
             
Klub badatelů p. Habr                       

čtvrtek         
              Hry s čísly a písmeny p. Růžičková 
 

3 kroužky - Melodram, Recitace a četba literatury a Florbal se pro malý zájem nerozjely.