Nabídka kroužků

Nabídka kroužků 2019/2020

Seznam kroužků 2019/2020

Den

Název kroužku

Vedoucí

Od - do

pondělí

Filmy, písničky a konverzace v Aj

VII. – IX. třída

p. Šlapáková

14.00 – 14.45

pondělí

 

Pěvecký sbor

p. Kozohorská

p. Jubánková

14.00 – 14.45

 

pondělí

 

Hry s čísly a písmeny

I. třída

p. Růžičková

11. 50 – 12.35

pondělí

Péče o tělo

dívky II. stupeň

p. Skribeková

p. Růžičková

14.00 – 14.45

úterý

Angličtina pro nejmenší I. + II. třída

(bez poplatku, v rámci projektu Šablony II)

p. Šlapáková

13.30 – 15.00

úterý

Stolní + logické hry

III. – V. třída

p. Heinic

12.45 – 13.30

úterý

Sportovní kroužek

III. – V. třída

p. Ambrožová

 

12.45 – 13.30

úterý

Příroda nás zajímá

(zajímavosti a pokusy z přírodopisu, fyziky a chemie), II. stupeň

p.Adamovičová

13.45 – 15.15

1× za 14 dní

středa

Badatelé – V. třída

(bez poplatku, v rámci projektu Šablony II)

p. Ambrožová

12.45 – 14.15

středa

 

Přednes (recitace)

básní a textů, I. stupeň

p. Nagyová

13.45 – 14.30

středa

 

Stolní tenis

p. Janouš

14.00 – 14.45

čtvrtek

Německý jazyk pro I. st.

(začátečníci)

p. Vaníčková

12.45 – 13.30

pátek

Společenské a logické hry

VI. – VIII. třída

p. Vavryčuková

12.45 – 13.30

pátek

Turistika + první pomoc

p. Vaníčková

15.00

1× za 14 dní

Žáci, kteří se přihlásí na 1 nabízený kroužek (kromě Badatelů a Angličtiny pro nejmenší), zaplatí do konce září 100 Kč na pololetí, v případě 2 a více kroužků celkem 150 Kč za pololetí. Za 2. pololetí se bude platit stejná částka (do konce ledna 2020). Pokud žák přestane na kroužek chodit, peníze se nevrací. Vybrané peníze budou použity k zakoupení potřebných pomůcek, materiálů či odměn pro žáky v daných kroužcích. Vyplněnou přihlášku odevzdávejte v kanceláři školy do 6. září. O otevření příslušného kroužku rozhoduje počet přihlášených žáků, vedoucí kroužků budou přihlášené žáky informovat o první schůzce.

Pro malý zájem ze strany žáků a jejich zákonných zástupců se v letošním školním roce prozatím otevřelo pouze 5 kroužků:
Angličtina pro nejmenší I. + II. třída
Stolní + logické hry III. – V. třída 
Sportovní kroužek III. – V. třída
Badatelé V. třída 

Německý jazyk pro I. st. (začátečníci)