Nabídka kroužků

Nabídka kroužků 2023/2024

Pro školní rok 2023/2024 nabízíme tyto kroužky:

Den Název Vedoucí

Od - do

pondělí Sportovní hry (3. - 5. ročník) p. Randová 13.30 - 14.15               
pondělí Literárně dramatický projev (5. - 9. ročník) p. Nagyová 14.45 - 15.30
pondělí Konverzace v Aj (6. – 9. ročník) p. Kolář 14.00 - 15.00
pondělí Etiketa a příprava estetické výchovy (5. - 9. ročník) p. Fošumová 14. 00 - 14.45
pondělí Stolní tenis (5. - 9. ročník) p. Keluc 15. 00 - 16. 00
úterý Šikulové (3. - 5. ročník) p.Ambrožová 12. 45 - 13. 30
úterý Florbal (5. - 9. ročník) p. Habr 15. 00 - 16. 00
úterý Angličtina pro nejmenší (1. a 2. ročník) p. Fošumová 13. 00 - 13.45
úterý Deskové hry (5. - 9. ročník) p. Nováček 14. 30 - 16. 00
středa Recitační kroužek (1. - 5. ročník) p. Vaníčková 12.45 - 13. 30
čtvrtek Umělecký (zpěv, příprava vystoupení k různým příležitostem) (1. - 9. ročník)

p. Kozohorská

14. 00 - 14. 45
pátek Deskové hry (1. - 3. ročník) p. Růžičková 12. 00 - 12. 45

Zabarvené kroužky fungují, ostatní pro velmi malý či žádný zájem ze strany žáků otevřeny nebudou.