Moudrá sova

Akce v březnu

Projekt sebeobrany
Vážení rodiče,
od 13. 3. 2019 začne u nás na škole pro žáky 4. - 9. ročníku výuka sebeobrany. Sebeobrana se bude konat 1x za 14 dní, tedy 2x v měsíci. Akci zajistil a zafinancuje zřizovatel naší školy. Zákonní zástupci jednotlivých tříd dostali bližší informace přes Bakaláře. Prosím rodiče, aby si zaslanou zprávy přečetli. 
Výuku povedou lektoři z CAOKK (Česká asociace Okinawského karate a kobuda). Tato organizace si klade za cíl vychovávat mladé lidi nejen po stránce sportovní, ale hlavně po stránce lidské. ​Lektoři CAOKK zajišťují lektorování lekcí sebeobrany z projektu STOP násilí na školách "Bezpečná škola" (www.caokk.cz).

Výrobky, které se budou tvořit na výtvarné dílně dne 20. 3. 2019 najdete v příloze.

5. 3. 2019
Plavecký výcvik - žáci 5. ročníku, KV Aréna

5. 3. 2019
Futsal - Plzeň, vybraní žáci 2. stupně

6. 3. 2019
Beseda s Policií ČR - "Osobní bezpečí + šikana"
žáci 5. ročníku -  3. vyučovací hodinu
žáci 4. ročníku - 4. vyučovací hodinu

8. 3. 2019
Bruslení - přihlášení žáci; odjezd autobusu v 7. 45 hodin od školy

11. 3. 2019
"S country tanci do stodoly" - výukový pořad pro žáky 1. stupně
(akce se koná v tělocvičně školy, vstupné 50,- Kč na žáka)
1. a 2. ročník od 9. hodiny
3. - 5. ročník od 11. hodiny
Na sebe pohodlné oblečení, vhodnou obuv, dívky možnost sukní.

12. 3. 2019
Plavecký výcvik - žáci 5. ročníku, KV Aréna

13. 3. 2019
"Svět ohně" - Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary, žáci 5. ročníku
(autobus zajištěn, odjezd od školy v 8. 15, po návratu pro žáky 5. ročníku vyučování končí)

14. 3. 2019
AŠSK - florbal, vybrané dívky 1. stupně

15. 3. 2019
AŠSK - florbal, vybraní chlapci 1. stupně

14. 3. 2019
Beseda v knihovně - 7. ročník, v 8. 55 hodin

15. 3. 2019
Beseda v knihovně - 6. ročník, v 8. 55 hodin

15. 3. 2019
Koncert v Lázních III - "Hrajeme si s tóny", Symfonický orchestr Karlovy Vary
(žáci 1. - 5. ročníku; vstupné 40,- Kč, doprava zdarma; odjezd od školy v 8. 15 hodin, po návratu pokračuje výuka dle rozvrhu)

18. 3. 2019
Beseda s Policií ČR - "Běžná rizika"
žáci 1. ročníku -  3. vyučovací hodinu
žáci 2. a 3. ročníku - 4. vyučovací hodinu

19. 3. 2019
Plavecký výcvik - žáci 5. ročníku, KV Aréna

19. 3. 2019
Beseda v knihovně - 4. ročník, v 8. 00 hodin

20. 3. 2019
Beseda v knihovně - 3 ročník, v 8. 00 hodin

20. 3. 2019
Jarní tvořivá dílna pro rodiče se svými dětmi od 16. 00 hodin

21. 3. 2019
Vítání jara + vynášení Morény - žáci 1. stupně

25. 3. 2019
Den otevřených dveří - od 16. 00 - 18. 00 hodin

29. 3. 2019
Poznávací výlet - Praha, žáci 3. ročníku

Vážení rodiče,
prodloužili jsme licenci na portálu www.proskoly.cz  na další rok. Portál Proškoly.cz poskytuje širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Využívat ho tak mohou vaše děti nejen ve škole, ale i doma. 

Rozvoj rozumových schopností

Portál Proškoly.cz umožňuje dětem kdykoliv procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti - logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod. Na ty se v běžných hodinách kvůli vysokému počtu žáků ve třídě a omezenému času často nedostává, ačkoliv jsou nezbytnou podmínkou pro úspěšné zvládnutí školních povinností. Oproti klasickým školním testům nebo tištěným cvičebnicím je výhodou jejich okamžité vyhodnocení formou certifikátu, který si mohou děti uložit, vytisknout či poslat e-mailem a pochlubit se tak s dosaženým výsledkem.

Procvičování znalostí do školy

Testy mohou žáci libovolně využívat nejen ve škole, ale i doma na svých počítačích. S rozšířením portálu o oblast cizích jazyků a pravopisných cvičení z českého jazyka se z portálu Proškoly.cz stává nový prostor pro každodenní přípravu do školy.

Volba povolání

Rodičům nabízí portál unikátní variantu Testu volby povolání, ve které mohou zhodnotit své dítě z pohledu budoucího uplatnění. Výsledky rodičovského testu pak lze porovnat s výsledky dítěte a společně tak lépe zhodnotit předpoklady a očekávání vzhledem k volbě vzdělávací či profesní dráhy.

6. března 2019
Chlapci 2. stupně reprezentovali naši školu na divizním finále ve futsale v Plzni. Předvedli velmi dobré výkony, ale nakonec to stačilo jen na třetí nepostupové místo.
(p.
Šrámková) 

Dne 13. 3. 2019 se vypravili žáci 5. ročníku do Karlových Varů do Centra zdraví a bezpečí. Celé dopoledne bylo věnováno ohni. Žáci si vyzkoušelI telefonování hasičům, únik z hořící místnosti a především se zabývalI prevencí vzniku požáru.
(p. Neckářová)

Ve čtvrtek 14. března 2019 se v Hale míčových sportů v Karlových Varech konal florbalový turnaj okresního kola v kategorii - HOŠI. ZŠ Hroznětín se z celkového počtu zúčastněných 16 škol, umístila na 14. místě.
(p. Křenková)

V rámci měsíce března – měsíce knihy navštívili žáci 6. a 7. ročníku besedu v Městské knihovně v Hroznětíně. Žákům bylo představeno několik zajímavých titulů od několika různých autorů, jako například kniha „Noční můry nespí! (kolektiv autorů), ze které jim byl též přečten úryvek. Téma se žákům dle jejich reakcí velmi líbilo. Beseda byla přizpůsobena jejich věkové kategorii a určitě přispěla k rozvoji zájmu žáků o četbu.
(p. Kozohorská)


 

 


 

 

 

 

 

 

        

       

 

       

 

 

        

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vytvarna-dilna.pdf 542.1 Kb