Moudrá sova

Akce v dubnu

Projekt Obědy do škol
Naše škola se i pro příští školní rok zapojila do projektu Obědy do škol. Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s krajskými úřady a Magistrátem hl. města Prahy nabízí pomoc rodičům, kteří pobírají dávky hmotné nouze a nemají dostatek peněz na to, aby zajistili svým dětem stravování ve školních zařízeních.  
Vše potřebné naleznete na plakátu v příloze. 

2. 4. 2019
Porcelánová školička  - žáci 4. a 5. ročníku

4. 4. 2019
Průkaz cyklisty – žáci 4. ročníku                                  
Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary, vzít si helmu
Odjezd v 7. 45 hodin od školy, návrat v 11. 30 hodin z Karlových Varů. Po návratu vyučování končí.

11. 4. 2019
Divadlo – Hradec Králové v Městském společenském centru, 50,- Kč
od 8.00 hodin žáci 1. - 4. ročníku,  „Příhody lišky Bystroušky“                                      
od 10.00 hodin žáci 5. – 9. ročníku,  „Založení ČSR, aneb z deníku pradědečka“   

11. 4. 2019
Zápis do I. třídy od 14. 00 - 17. 00 hodin

12. 4. 2019
Bruslení - žáci 1. a 2. stupně; POSLEDNÍ
 

15. 4. 2019
Pedagogická rada – prospěch a chování za 3. čtvrtletí   

16. 4. 2019
Beseda v knihovně - žáci 4. ročníku     

16. 4. 2019
Třídní schůzky pro zákonné zástupce 
1. stupeň od 16. 00 hodin v kmenové třídě s TU
2. stupeň od 16. 30 hodin v kmenové třídě s TU
Po TS s TU možnost individuálních konzultací s jednotlivými vyučujícími.

18. 4.2019
Velikonoční prázdniny

24. 4. 2019
Projekt Inženýr Junior – vybraní žáci  8. ročníku, SPŠ Ostrov

24. 4. 2019
Beseda v knihovně - žáci 3. ročníku    

26. 4. 2019
Beseda s Policií ČR  - Nebezpečí internetu a kyberšikany; interaktivní učebna
v 10. 00 hodin (3. vyučovací hodina) pro žáky 4. ročníku
v 10. 55 hodin (4. vyučovací hodina) pro žáky 5. ročníku

30. 4. 2019
Čarodějnické dopoledne  - projektový den od 10. 00 hodin

Dne 2. 4. 2019 navštívili žáci 4. a 5. třídy továrnu na výrobu porcelánu Thun v Nové Roli. Po příjezdu jsme byli mile přivítáni a rozděleni na dvě skupiny. Jedna si za odborného výkladu zaměstnance porcelánky prohlédla výrobu přímo v provozu továrny, zatímco si žáci druhé skupiny vybrali každý jeden hrnek a podle svého vkusu si ho mohli odekorovat obtisky. Po vypálení nádob si je přivezeme do Hroznětína a rozebereme domů. Exkurze se vydařila a už teď se těšíme na naše výrobky.
(p. Ambrožová, p. Neckářová)

Ve čtvrtek 11. dubna 2019 navštívili naši žáci divadelní představení Divadla Jednoho herce z Hradce Králové v Městském společenském centru v Hroznětíně. Pro žáky I. – IV. třídy bylo připraveno představení „Příběhy lišky Bystroušky“ a pro žáky V. – IX. třídy „Založení Československé republiky, aneb z deníku pradědečka.“ Obě představení byla velice pěkná, žákům i vyučujícím se velmi líbila.
(p. Kozohorská)

Dne 11. dubna 2019 proběhl na naší škole Zápis do I. třídy. Již teď se moc těšíme na nové prvňáčky.
(p. Kozohorská)

Upozorňujeme rodiče na plánované ŘEDITELSKÉ VOLNO
6. 5. 2019 - 7. 5. 2019
3. 6. 2019

Dne 24. 04. 2019
Úterní sluneční den byl pro chlapce ze ZŠ Hroznětín ve znamení fotbalu. Na fotbalovém stadionu v Ostrově se odehrála skupina okresního kola, kterého se zúčastnili tři teamy z Ostrova a my. I přes velkou snahu chlapců jsme skončili na 4. místě. 
(p. Šrámková)

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 pořádala ZŠ Hroznětín skupinu okresního kola v malé kopané McD na propůjčeném hřišti TJ Olympie Hroznětín. Za velmi krásného počasí se turnaje zúčastnili žáci ze ZŠ Hroznětín, Merklín a 1. ZŠ Masarykova Ostrov. V kategorii mladších žáků skončila  ZŠ Hroznětín na 2. místě, v kategorii starších žáků obdržela 3. místo.
Vedení školy děkuje činitelům a trenérům TJ Olympie za umožnění přístupu na hřiště, zapůjčení veškerých prostor v kabinách a zejména za poskytnutí fotbalových dresů. 
(p. Křenková)

26. 4. 2019 se žáci 4.a 5. ročníku  se zúčastnili další besedy s policistkou ČR, tentokrát na téma Kyberšikana. Žáci se seznámili s nebezpečím číhajícím v jejich tak oblíbených počítačích, dále byli informováni o důležitosti  silného hesla a o pojmech oběť a agresor. Beseda byla velmi poutavá a hlavně poučná. 
(p. Ambrožová) 

30. 4. 2019
Poslední dubnový den byl ve znamení projektového dne ČARODĚJNICE. Po dvouhodinové výuce ve třídách následovalo rozdělení do skupinek, kde byli společně žáci 1. – 5. třídy. Žáci 2. stupně připravili různá stanoviště v lese. Po splnění všech úkolů si všichni dali skvělý čarodějnický guláš. Žáci 1. stupně den zakončili pohádkou Dívka na koštěti, žáci 2. stupně vyrazili ještě na turistickou vycházku.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plakat-5.-vyzva.pdf 485 Kb