Moudrá sova

Akce v listopadu

1. 11. 2018
Focení žáků 1. stupně, Vánoce

1. 11. 2018
Marionety - loutkové divadlo pro žáky 1. - 7. ročníku
(50,- Kč, v tělocvičně školy od 10. 00 hodin)

5. 11. 2018
Lampionový průvod
Všichni jste srdečně zváni smiley.
Nezapomeňte si do průvodu zajistit svůj lampion. Začínáme již v 16. 00 hodin tentokrát opékáním špekáčků v prostoru za školou (špekáčky + chléb si donese každý sám). Poté bude následovat průvod městem, vycházíme  v 17. 00 hodin od školy. Zakončení nás čeká u školy na atletickém hřišti s ohnivým překvapením (viz plakát v příloze).

POZOR ZMĚNA
Občerstvení (špekáčky pro děti) je zajištěno díky sponzorskému daru manželů Štětkářových, kterým tímto velmi děkujeme. Chléb zajistíme.

6. 11. 2018
Plavecký výcvik - KV Aréna, žáci 4. ročníku 

9. 11. 2018
AŠSK - stolní tenis, vybraní žáci 6. - 9. ročníku

13. 11. 2018
Plavecký výcvik - KV Aréna, žáci 4. ročníku 

13. 11. 2018
Třídní konzultace - 1. část, pozvaní zákonní zástupci žáků 3. ročníku

14. 11. 2018
AŠSK - florbal, vybraní hoši z 1. stupně

14. 11. 2018 
Beseda v knihovně, žáci 4. ročníku

14. 11. 2018
Čtvrtletní pedagogická rada - stav prospěchu a chování za 1. čtvrtletí

15. 11. 2018
Dopravní hřiště -  Centrum zdraví a bezpečí v Karlových Varech, žáci 4. ročníku

15. 11. 2018
AŠSK - florbal, vybrané dívky z 1. stupně

15. 11. 2018
Třídní schůzky
od 16. 00 hodin - 1. stupeň + třídní konzultace - 2. část, pozvaní zákonní zástupci žáků 3. ročníku
od 16. 30 hodin -  9. ročník (schůzka se zástupci SŠ)
od 17. 00 hodin - 2. stupeň

16. 11. 2018 
Beseda v knihovně, žáci 1. ročníku

16. 11. 2018 
"Staleté kořeny" - projekt ke 100. výročí ČSR (projekční místnost)
8. 00 - 10. 00 žáci 6. a 7. ročníku
10. 00 - 12. 00 žáci 8. a 9. ročníku

19. 11. 2018
Beseda s p. Pospíšilem
10. 00 hodin "Šikana", žáci 7. ročníku
10. 55 hodin "Kyberšikana", žáci 6. ročníku
11. 50 hodin "Jak si nenechat ublížit", žáci 5. ročníku

20. 11. 2018
Plavecký výcvik - KV Aréna, žáci 4. ročníku 

21. 11. 2018 - PŘELOŽENO NA 6. 12. 2018
Beseda s p. Pospíšilem
10. 00 - 11. 40 hodin "Láska, přátelství, vztahy", žáci 9. ročníku
11. 50 - 12. 35 hodin "Závislosti", žáci 8. ročníku

22. 11. 2018
Hudební pořad v tělocvičně školy (p. Hrabě)
8. 55 hodin žáci 1. - 4. ročníku
10. 00 hodin žáci 5. - 9. ročníku

27. 11. 2018
Plavecký výcvik - KV Aréna, žáci 4. ročníku 

27. 11. 2018
AŠSK - florbal, vybraní hoši z 2. stupně

28. 11. 2018
AŠSK - florbal, vybrané dívky z 2. stupně

29. 11.  - 5. 12. 2018
Projektový týden "Čertí škola", 1. stupeň

29. 11. 2018
"Svět rizik" - žáci 2. ročníku, Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary

30. 11. 2018
Beseda v knihovně, žáci 7. ročníku

30. 11. 2018
Rozsvícení vánočního stromu - vánoční jarmark, vystoupení žáků v kostele

od 16. 30 hodin jarmark
od 16. 45 hodin - vánoční pásmo žáků školy v kostele
(plakát v příloze)

 

Dne 1. 11. 2018 žáci I. – VII. třídy ve škole přivítali loutkový divadelní soubor z Prahy s představením Marionety. Jak už název napovídá, seznámili jsme se s tím, co je vlastně marioneta, jak se s ní pracuje, a obdivovali, co všechno dokáže.  Někteří žáci si dokonce sami zkusili marionety vodit. Akce se vydařila a všichni odcházeli v dobré náladě.
(p. Neckářová)

Dne 31. 10. se v anglicky mluvících zemí slaví Halloween a i my jsme šli s našimi žáky koledovat. Vstupenkou na koledu byla znalost anglické básničky na téma Halloween. Strašidelné masky navštívily vedení školy, družinu, mateřskou školu a Domov pokojného stáří v Hroznětíně. Žáci také koledovali v městském společenském centru, kde nás přivítali zástupci města pan starosta Maleček a pan místostarosta Janský. Halloweenskou koledu jsme završili u paní Štětkářové, kde nás přivítaly strašidelné zvuky a krásná výzdoba. Žáci si zde zatancovali a posilnili se  po namáhavém koledování. Děkujeme všem za nachystanou koledu a milé přijetí. 
(p. Brožková, p. Šlapáková)

V pondělí 5. listopadu 2018 pořádala Základní škola Hroznětín již popáté tradiční Lampionový průvod. Tentokrát vše vypuklo v prostorách za školou, kde si žáci a široká veřejnost mohli opéci špekáčky a ohřát se teplým čajem. To vše za doprovodu příjemné muziky, o kterou se postaral pan Lhoták. V 17 hodin již byl připraven Bubenický soubor ZUŠ Ostrov, který pod vedením pana učitele Petra Tyra celý lampionový průvod odstartoval a doprovázel. I letos se průvod vyvedl a byl opravdu početný. Na závěr si ZŠ připravila pro všechny zúčastněné překvapení v podání ohnivé show Ignis. 
(p. Kozohorská)

Dnes, 7. 11. 2018,  vyšly v tisku Deník.cz fotografie našich prvňáčků. Kopie (skeny) najdete v záložce Prvňáčči v novinách, přílohy.
I letos se zúčastníme akce Česko zpívá koledy. Zaregistrování  proběhlo, hvězdička za město Hroznětín byla již rozsvícena. Budeme se na vás těšit 12. 12. 2018 v 18. 00 hodin na Krušnohorském náměstí.
(p. Jubánková)

ČEPS cup, pohár základních škol pořádaný Českým florbalem, se rozrůstá. Populární akce, na jejímž konci bude také tentokrát finálový turnaj v Ostravě, se uskutečňuje v těchto dnech už posedmé. Zda bude sedmička šťastným číslem i v případě organizace této akce, to se dozvíme za několik měsíců. Již teď je ale jisté, že školy turnaj táhne. I žáci prvního stupně naší školy si dne 14. 11. 2018 vyzkoušeli jeho atmosféru v okresním kole, hraném v hale míčových sportů v Karlových Varech. Tuhé boje probíhaly na čtyřech hřištích současně a bylo nač koukat. Nakonec se nám sice nepodařilo postoupit ze základní skupiny, týmový duch, zážitky a poznání nových lidí stály za to.
(p. Heinic)

Žáci IV. třídy dne 15. 11. 2018 navštívili Centrum zdraví v Karlových Varech. Cílem návštěvy byla dopravní výchova. Nejprve proběhla teorie, kdy si žáci zopakovali značky, prověřili  vědomosti o křižovatkách a o povinné výbavě kola a cyklisty.  Po svačině se část třídy stala cyklisty a druhá část chodci. Po určitém čase se žáci vyměnili. Všem se akce moc líbila a těšíme se na příště, kdy budou na programu testy a správná bezchybná jízda na kole. 
(p.Ambrožová)

Beseda Staleté kořeny
V pátek dne 16. listopadu 2018 k nám do ZŠ v Hroznětíně přijel z Liberce pan Michal Krchňák, aby si s žáky druhého stupně vyprávěl na téma sto let ČSR anašich národních tradic v besedě pod názvem ,, Staleté kořeny“. Se žáky se zamýšlel a diskutoval, proč můžeme být hrdí na to, že jsme Češi, je-li tomu tak i u mladé generace. Společně žáci jmenovali mnoho opravdu významných Čechů, kteří ovlivnili naši zem. Jmenovali například Cyrila a Metoděje, Mistra Jana Husa, Jana Ámose Komenského, Tomáše G. Masaryka a mnoho jiných. Žáci odpovídali na otázky týkající se naší státnosti a řešili ve skupinách úkoly zaměřené na naše české dějiny a tradice. Pan Krchňák povzbuzoval žáky, aby přemýšleli o svých prioritách a o uvědomění si kořenů 
našeho národa.
(p. Brožková)

Florbal – 2. stupeň
Žáci šestých a sedmých tříd reprezentovali naši školu na závodech ve florbalu. Turnaj se konal v úterý 20. 11. 2018 v Karlových Varech v Hale míčových sportů. Dívky se umístily na 4. místě, i přestože porazily první team děvčat ze základní školy Poštovní 5:1. Chlapci vyhráli nad základní školou ze Dvorů a získali také 4. místo ve skupině.
(p. Šrámková)

Dne 21. 11. 2018 se vybraní žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili Oblastního kola soutěže v piškvorkách. Ve své skupině obsadily oba týmy (Tonyho team a Osmáci) první místo. Přesto že žáci odehráli skvělé duely a vyrovnané partie, přes Play off jsme bohužel již do Krajského kola nepostoupili. Děkujeme všem hráčům za skvělé výkony a vzornou reprezentaci.
(p. Šlapáková)

Pavel Hrabě – hudební pořad, 22. 11. 2018
Jediný hudebník a dokázal žáky zaujmout zpěvem a hraním na netradiční hudební nástroje.  Pan Hrabě předvedl hru na kouzelné a nám neznámé elektronické nástroje – dechový Akai EWI, kaossilátor a bezdotykový theremin. Hru doplnil informacemi o jejich vývoji a vzniku. Někteří žáci si hru na tyto nástroje s úspěchem vyzkoušeli.   
(p. Ivánková)

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 jsme opět navštívili Halu míčových sportů v Karlových Varech. Byli jsme hrát halový fotbal 4 + 1. Chlapci hráli výborně. Stačilo to ale jen na třetí místo ve skupině. Vyhráli jsme 6:2 se ZŠ jazyků Karlovy Vary, prohráli se ZŠ Žlutice 2:1 a také jsme nezdolali ZŠ Poštovní, která nakonec zvítězila a postoupila dále.
(p. Šrámková)

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 se žáci 2. ročníku zúčastnili zajímavé akce, kterou pořádá Centrum zdraví a bezpečí v Karlových Varech. Během dopoledne se seznámili se všemi možnými riziky, které na ně mohou čekat ať už doma či venku. Podívali se na vybavení vozu rychlé záchranné služby, povídali si s policisty, hasiči. Zcela jistě se dozvěděli řadu nových informací, které by měly vést žáky k větší zodpovědnosti o zdraví své i ostatních. Na závěr celé akce dostali i drobné dárky od Policie ČR ve formě omalovánek a pexes.
(p. Vaníčková)

V rámci rozsvěcení vánočního stromu na hroznětínském náměstí se 30. 11. 2018 v kostele uskutečnil koncert žáků ZŠ Hroznětín. Na úvod své pásmo předvedli žáci zeškolní družiny. Po té s koledami a se skladbou Betlém vystoupili žáci 2.- 5. třídy. Na závěr se představily se svým programem žákyně 2.stupně. Koncert se ke spokojenosti všech vydařil. 
(p. Ambrožová)


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
lampionovy-pruvod.pdf 505.6 Kb
p01.jpg 178.3 Kb